Insight

Brev om ændret ejendomsvurdering

Den anden dag modtog vi et brev fra SKAT, hvor de foreslår ændring af ejendomsvurderingen af min og min mands ejendom. Grunden hertil er, at vi for knap halvandet år siden fik lavet en tilbygning. SKAT foreslår derfor en højere ejendomsvurdering allerede fra 1. oktober 2015. Jeg håber, at I kan hjælpe med, hvordan vi skal forholde os, og hvilke konsekvenser det vil få? Jeg er ligeledes interesseret i at vide, hvorfor vi først modtager sådan et brev halvandet år efter vores byggesag blev afsluttet?  

SKAT kan forhøje ejendomsværdien som følge af blandt andet tilbygninger eller ombygninger, som gør, at ejendommen bliver mere værd. Forhøjelsen af ejendomsværdien for 1. oktober 2015 kan også have betydning for ejendomsværdierne for indkomstårene 2001 og 2002.

Grunden til, at SKAT først foreslår ændring nu, kan eventuelt være, at byggesagens afslutning ikke er blevet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret), og at SKAT derfor først har fået de nye oplysninger om ejendommen nu.

I bør forholde jer til, om I er enige i SKATs forslag til ændringen af ejendomsvurderingen. Såfremt I ikke er enige heri, skal I kontakte SKAT og meddele, at I er uenige i SKATs vurdering og give jeres begrundelse herfor. Hvis I er enige i SKATs forslag til ændringen af ejendomsvurderingen, skal I ikke foretage jer yderligere.

Herefter modtager I en ny henvendelse fra SKAT med den endelige afgørelse. SKAT vil formentlig også foreslå ændring af jeres årsopgørelse for 2015 og 2016, idet der med udgangspunkt i den nye ejendomsværdi beregnes en ny ejendomsværdiskat.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('