Insight

Udlejning af privat ejendom samt udlejning via Airbnb

Jeg bor i Aarhus med min familie i en ejendom med tre etager, hvor vi selv bor i stuen og på førstesalen, og her ved studiestart har vi overvejet at leje værelser i vores kælder ud. Jeg skal snart på tre ugers udenlandsferie med min familie, og i den forbindelse har vi desuden overvejet at leje stuen samt førstesalen ud via Airbnb.

Vi er dog i tvivl om, hvilke skattemæssige konsekvenser vi skal være opmærksomme på. Vi har et vennepar, der jævnligt lejer deres lejlighed ud via Airbnb, og de påstår, at de ikke bliver beskattet af denne indkomst.

Du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer din bolig en del af året, og/eller hvis du udlejer et eller flere værelser. Disse regler gælder uanset, hvordan udlejningen bliver formidlet og omfatter således også ”Bed and Breakfast” og Airbnb. Det vil sige, at du bliver skattepligtig af indkomsten fra udlejning af stuen og førstesalen via Airbnb på samme måde, som du er skattepligtig af indkomsten fra udlejning af kælderværelserne.

I forhold til selve beskatningen af indkomsten fra henholdsvis udlejning af værelser i kælderen og indkomsten fra udlejningen af stuen og førstesalen via Airbnb er det dog vigtigt at have reglerne omkring bundfradraget in mente. Du kan vælge mellem et bundfradrag og et regnskabsmæssigt fradrag. De fleste bruger bundfradraget, som er den nemmeste løsning. Du skal kun betale skat af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget.

Du skal skrive din indtægt fratrukket bundfradraget på din årsopgørelse, rubrik 37, og din forskudsopgørelse, felt 218.

Bundfradraget er 1,33 procent af ejendomsværdien, dog altid mindst 24.000 kr. Du kan se ejendomsværdien på din årsopgørelse. Lejeindtægten er den samlede lejeindtægt for begge udlejninger, inklusive betaling for el, gas, varme, vand og telefon. Indtægten er kapitalindkomst, da du ejer ejendommen.

Du kan ikke trække dine udgifter fra (fx lys, vand og varme). Du kan ikke få fradrag for en del af ejendomsskatten, og ejendomsværdiskatten nedsættes ikke.

For at opstille et eksempel antages det ud fra dit spørgsmål, at du lejer kælderværelserne ud hele året. På din årsopgørelse kan du se, hvad ejendomsværdien er. Hvis vi antager, at din ejendomsværdi er 3.500.000 kr., og bundfradraget som sagt altid er 1,33 pct. af ejendomsværdien, vil dit bundfradrag således være: 3.500.000 x 1,33/100 = 46.550 kr. Hvis vi derudover antager, at din månedlige lejeindtægt for udlejning af kælderværelserne udgør 6.000 kr. inklusive vand og varme, vil din årlige lejeindtægt være 72.000 kr. Da dit bundfradrag i dette eksempel udgør 46.550 kr., trækkes dette beløb fra den samlede lejeindtægt. Det vil sige, at du har en nettolejeindtægt fra kælderværelserne på i alt 25.450 kr., og du vil derfor være skattepligtig af de 25.450 kr. af lejeindtægten.

Hvis du derudover vælger at leje stuen og førstesalen ud via Airbnb, mens du og din familie er på ferie, vil det betyde, at du i forbindelse med udlejningen af kælderværelserne allerede har brugt dit bundfradrag, og du skal derfor betale skat af hele den indkomst, du vil have i forbindelse med udlejningen via Airbnb.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('