Insight

Beskatning af børn

Jeg bor sammen med min kone og vores to børn, på henholdsvis 13 og 14 år, i en mindre by udenfor Silkeborg. De er begge begyndt at arbejde lidt i deres fritid, og jeg har derfor nogle spørgsmål til hvordan, eller om de overhovedet skal beskattes af det, de tjener på arbejdet.

Min ældste søn har en kammerat fra skolen, hvis far har et landbrug, hvor både min søn og hans kammerat her arbejder lidt efter skole. De gør primært rent og andre praktiske ting.

Min yngste søn klipper græs for flere af vores naboer, og han har fået at vide af mange af dem, at han også gerne må skovle sne, hvis der kommer noget i år. Udover det, lufter han vores genbos hund, når han kommer hjem fra skole.

De udfører begge husligt arbejde i vores hjem, men får ikke meget betaling udover selvfølgelig kost og logi.

Som udgangspunkt er børn skattepligtige af deres indtægter, uanset deres alder, og uanset om de bor hjemme eller ej, men der findes dog undtagelser hertil. Personfradraget for børn under 18 år udgør 33.800 kr. i 2017.

Generelt kan det nævnes, at børn under 13 år som udgangspunkt ikke har mulighed for at påtage sig lønnet arbejde. Der kan dog søges tilladelse hos politiet, hvis et barn under 13 år ønsker at påtage sig et lønnet arbejde. Børn får automatisk et skattekort, når de fylder 15 år. Børn, der ikke er fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, skal altså ikke indsende en selvangivelse, medmindre de har haft skattepligtig indkomst.

I forhold til din ældste søn vil han være skattepligtig af den løn, han tjener på arbejdet for landbruget. Dette vil være tilfældet, da arbejdet udføres for en erhvervsdrivende og altså ikke i forbindelse med den private del af landbruget.

Din ældste søns kammerats beskatning vil dog være anderledes. Dette sker, fordi arbejdet udføres for hans forældre. Børn, der ikke er fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, beskattes ikke af den løn, de får fra arbejde i forældrenes erhvervsvirksomhed. Samtidig har forældrene ikke fradrag for denne lønudgift. Dette gælder også ved beskæftigelse for stedforældre, plejeforældre samt adoptivforældres erhvervsvirksomhed. Samme gør sig gældende, selvom den arbejdsgivende forældre ikke har forældremyndigheden over det arbejdende barn. Er barnet fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, skal lønnen medregnes i den skattepligtige indkomst hos barnet. Her vil forældrene altså have mulighed for at tage fradrag for lønudgiften på sædvanlig vis.

Da din yngste søns arbejde udføres for private i deres privates hjem, eller i tilknytning hertil, er denne indkomst skattefri. Dette vil være tilfældet, indtil din søn fylder 16 år. Andet arbejde, der har samme karakter som f.eks. børnepasning, madlavning, rengøring, lektiehjælp eller lignende, vil føre til samme resultat. Det samme gælder, hvis arbejdet udføres for andre end naboer, f.eks. familie eller venner. Når din søn fylder 16 år, skal der betales skat af hans indtægt.

Kost og logi, der ydes til hjemmeboende børn, uanset deres alder, er ikke skattepligtigt for barnet. Dette gælder også andre leveomkostninger, som betales af forældrene. Dette er dog ikke tilfældet, hvis ydelserne betragtes som betaling for arbejde for forældrenes erhvervsvirksomhed, og hvor barnet som tidligere nævnt er over 15 år.

Børn er heller ikke skattepligtige af mindre pengebeløb, de modtager fra deres forældre i lommepenge. Hvis barnet ikke er hjemmeboende og er over 18 år, vil beløbet blive omfattet af gaveafgiftsreglerne.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('