Insight

Ejendomsværdiskat af nybyggeri

Efter længere tid blev vores nye hus endelig bygget færdig i efteråret 2016. Min mand og jeg flyttede ind i det dejlige hus med det samme. I den forbindelse er vi bekendt med, at vi skal betale ejendomsværdiskat, men vi er i tvivl om, hvornår opkrævningen starter? Kan I samtidig oplyse os om, hvordan ejendomsværdiskatten beregnes, og hvis der er andet, som vi skal være opmærksomme på?

Udgangspunktet er, at I som ejere ikke skal betale ejendomsværdiskat, så længe nybyggeriet ikke er vurderet som færdigbygget ved ejendomsvurderingen den 1.oktober i året før indkomståret.

Det er vurderingsmyndighederne, der bestemmer, om en nybygning er færdigbygget. En ejendom skal vurderes som færdigbygget, før den kan anvendes som bolig.

I undgår at skulle betale ejendomsværdiskat i hele indkomståret 2017, hvis jeres nybyggede hus er meldt færdigbygget efter den 1. oktober 2016, og I derfor også først er flyttet ind i huset efter denne dato. Ejendomsværdiskatten vil således først blive opkrævet fra og med indkomståret 2018.

Hvis jeres nybyggede hus er meldt færdigbygget inden den 1. oktober 2016, skal I betale ejendoms-værdiskat allerede fra og med indkomståret 2017.

Vurderingsmyndighederne vil altid se på, hvornår et nybyggeri kan anses som færdigbygget. Det vil derfor ikke være muligt at udskyde indflytningsdatoen til efter den 1. oktober 2016 for at undgå at skulle betale ejendomsværdiskat fra og med 2017.

Beregning af ejendomsværdiskat
Beregningsgrundlag

  • Ejendomsværdiskatten beregnes på grundlag af den laveste af følgende værdier: 
  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5%
  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 
  • Ejendomsværdien pr. 1. oktober i det aktuelle indkomstår.

Selve indekseringen tilbage i tid er ganske kompliceret, da det er nødvendigt at kende såvel indekstal som andre reguleringstal for at udregne værdierne. Disse værdier fastsættes af SKAT i forbindelse med vurderingen, således at beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten ligger fast.

På baggrund af de tre beregningsprincipper er det væsentligt at bemærke, at den aktuelle vurdering i praksis kun har betydning for ejendomsværdiskatten for relativt få boligejere. Skatteministeriet skønner, at knap 5% af boligejerne i øjeblikket betaler ejendomsværdiskat efter den aktuelle vurde-ring, mens de resterende 95% betaler ejendomsværdiskat af 2001 eller 2002-vurderingen, som er lavere end den aktuelle vurdering.

Ejendomsværdiskatten beregnes på årsbasis og reguleres i forhold til antallet af ejerdage, hvis boligen er erhvervet i løbet af et indkomstår.

Satser
Ejendomsværdiskatten udregnes som 1% af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger 3.040.000 kr., og 3% af resten. Dette gælder for boliger erhvervet fra 2. juli 1998 og dermed også for jeres tilfælde. For boliger, erhvervet før dette tidspunkt, gives der nogle nedslag ved beregningen af ejendomsværdiskatten.

Offentliggørelse af ejendomsvurdering
Ejendomsvurderingerne bliver offentliggjort omkring den 1. marts. For ejerboligers vedkommende kommer vurderingsmeddelelsen ud sammen med årsopgørelsen og vil være tilgængelig i jeres skat-temappe på www.skat.dk.

Ejendomsskat (grundskyld)
Ud over ejendomsværdiskatten, der automatisk opkræves ved regulering af din trækprocent i jeres forskudsopgørelse, skal du huske, at I også skal betale ejendomsskat (grundskyld), som er skat til jeres bopælskommune. Kommunerne fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver typisk ejendomsskatten af 2 rater med forfald den 1. januar og den 1. juli.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('