Insight

Virksomhedsjubilæum og gratialer

For flere år tilbage overtog jeg min fars virksomhed, som næste år kan fejre 50 års jubilæum. Jeg ønsker i den anledning at tildele de ansatte et jubilæumsgratiale. Er det muligt at tildele samtlige medarbejdere et jubilæumsgratiale skattefrit næste år, selvom virksomheden har skiftet ejer?

Der kan stadig være tale om et virksomhedsjubilæum, selv om en virksomhed skifter ejer, når der har været en rimelig identitet i virksomhedens arbejdsområde. Der kræves ikke en særlig dokumentation for virksomhedens bestående i 50 år, men der skal kunne påvises en rimelig identitet i virksomhedens arbejdsområde.

For at give dine medarbejdere et skattefrit jubilæumsgratiale i anledning af virksomhedens jubilæum, er det en betingelse, at gratialet udbetales i anledning af, at virksomheden har bestået i 25 år eller i et åremål, der er deleligt med 25.

Det er kun, når alle dine fuldtidsansatte medarbejdere får udbetalt det samme gratiale i anledning af virksomhedens jubilæum, at gratialet er skattefrit. Hvis du i virksomheden har deltidsansatte medarbejdere, er det en betingelse, at disse medarbejdere modtager et gratialebeløb, der forholdsmæssigt svarer til det beløb, som en fuldtidsansat får udbetalt.

Opfylder du betingelserne, kan der udbetales op til 8.000 kr. til medarbejderne, uden de bliver beskattet heraf. Medarbejderen bliver derimod beskattet, hvis gratialet sammen med eventuelle fratrædel¬sesgodtgørelser og gaver, givet i anledning af fratrædelse eller jubilæum, overstiger 8.000 kr. inden for et indkomstår. Medarbejderen er skattepligtig af det beløb, der overstiger de 8.000 kr., hvoraf der også skal betales arbejdsmarkedsbidrag.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('