Løsninger

Skattemæssig rådgivning

Kan din personskat optimeres, så du får mere ud af hver tjent krone?

Har du overblik over, hvordan du begrænser virksomhedsskatten – eller betaler du gladeligt topskat? I Deloitte hjælper vi små og mellemstore virksomheder med at optimere personskatten og erhvervsskatten, samt rådgiver om de økonomiske dispositioner. Vores rådgivning er 100% uvildig, og vi er altid opdateret på seneste lovgivning. Vi sikrer, at du får et overblik over alle de forhold, der påvirker din virksomheds skat og økonomi - og dermed din samlede forretning.

Personskat

Får din privatøkonomi samme opmærksomhed som virksomhedens økonomi?

Deloitte hjælper små og mellemstore virksomheder med at rette blikket mod personskat og privatøkonomi. Som ejerleder er dit overordnede fokus på virksomhedens økonomi, men der er god grund til også at optimere personskatten og privatøkonomien. Samtidig giver det overblik og ro i maven at få et grundigt privatøkonomisk tjek.

I Deloitte tilbyder vi dig som ejerleder og dine topmedarbejdere rådgivning om personskat inden for følgende områder:

 • Indehaveraflønning og privatøkonomi
 • Skat og selvangivelser
 • Løn, personalegoder og HR
 • Værdipapirer og aktier
 • Ejendomme
 • Ind- og udstationering

Download vores fem gode råd om personskat: Giv din privatøkonomi mere opmærksomhed

Download vore fem gode råd om selvangivelse: Gør selvangivelsen til et aktivt valg – ikke en passiv efterrationalisering

Virksomhedens skat

Er du i tvivl om skattesatser og hvilke regler gælder i den skatteordning, din virksomhed hører under?

I Deloitte hjælper vi små og mellemstore virksomheder med at skabe overblik over de skattemæssige konsekvenser ved forskellige dispositioner i virksomheden. Private hævninger er den største skattemæssige udfordring for virksomhedsejere. Hvis du forstår mekanismen i den skatteordning, din virksomhed hører under, så kender du mulighederne og faldgruberne.

I Deloitte tilbyder vi dig som ejerleder rådgivning om alle former for skatteordninger og hjælper dig med at optimere din virksomheds skat inden for områder som fx:

 • Virksomhedsskat
 • Selskabsskat
 • Moms og afgifter
 • Investeringer
 • Lånemuligheder
 • Omstrukturering
 • Generationsskifte
 • Medarbejdende ægtefælle

Download fem gode råd om virksomhedens skat

Ursula Riis

Ursula Riis

Partner

Spørg mig om: Generationsskifte, arv og gaver, formuende personer med komplicerede skatteforhold Ursula Riis er partner i Deloittes skatteafdeling, hvor hun rådgiver formuende kunder, direktører og vi... Mere

Anders Bentzen

Anders Bentzen

Partner

Anders Bentzen er fagligt specialiseret indenfor national og international selskabsskat samt aktionærforhold og arbejder primært med omstrukturering af koncerner. Anders rådgiver et bredt udsnit af De... Mere