Insight

Indberetning af CRS og FATCA

Deadline for 2021-rapporteringen er nært forestående

Finansielle Institutioner i Danmark med en rapporteringspligt under FATCA og/eller CRS bør netop nu være i gang med at forberede rapporteringen, der skal indsendes til Skattestyrelsen i XML-format senest mandag den 2. maj 2022 for indkomståret 2021.