Insight

Ændring for såkaldte § 50-ordninger vedtaget

Visse værdipapirer skal sælges inden 1. juli 2022

Indgår der unoterede kapitalandele og unoterede andele i alternative investeringsfonde indskudt i den nu ophævede pensionsbeskatningslov § 50, skal disse værdipapirer sælges inden 1. juli 2022