Insight

Ændring for såkaldte § 50-ordninger vedtaget

Visse værdipapirer skal sælges inden 1. juli 2022

Indgår der unoterede kapitalandele og unoterede andele i alternative investeringsfonde indskudt i den nu ophævede pensionsbeskatningslov § 50, skal disse værdipapirer sælges inden 1. juli 2022

27. april 2022

 

Der er med virkning fra 1. januar 2022 indført ændringer til en bestemmelse i en nu ophørt bestemmelse i pensionsbeskatningsloven. I al sin enkelthed medfører lovændringen, at ordninger, hvor der er foretaget pensionsindbetalinger med fradrag efter dagældende bestemmelse i § 50 i pensionsbeskatningsloven, ikke kan overgå til en § 53 A-ordning, uden at tidligere skattefrihed ophører. Dette skyldes, at pensionsindskud foretaget på den ophævede ordning har været foretaget med skattemæssigt fradrag. En sådan ordning kan ikke overføres til en såkaldt § 53 A-ordning, uden skattefrihed ophører. Forsikringsordningen blev ophævet i 1998, og det vedrører pensionsindskud foretaget før 18. februar 1992, så det er antageligvis ikke mange skattepligtige, der omfattes af ændringen. For de involverede kan det dog være af væsentlig betydning, hvis der ikke handles inden fristen.

For de personer, der har foretaget indskud på denne ordning, skal der inden 1. juli 2022 sælges unoterede kapitalandele og unoterede andele i alternative investeringsfonde.

Det er desværre ikke muligt for banker og andre depotbestyrere at finde de omfattede ordninger. Uanset dette vil manglende afståelse af de omtalte værdipapirer medføre, at tidligere skattefrihed ophører. Det er derfor vigtigt, at der handles inden førnævnte frist.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('