Insight

Superfradrag og grøn skattereform

Forbedrede muligheder for skattemæssige afskrivninger

I december 2020 indgik regeringen og flere af folketingets partier aftale om en grøn skattereform. Lovændringen indeholder en række gunstige fradragsmuligheder for danske virksomheder, og loven har på flere punkter allerede virkning for indkomståret 2020.