Insight

Indberetning til eKapital 2020

Husk den nye indberetningspligt for medarbejderaktier

Med virkning fra og med indkomståret 2019 blev der indført en ny indberetningspligt for medarbejderaktier i eKapital. Indberetningspligten betyder, at der udover den almindelige lønindberetning til eIndkomst også skal foretages indberetning til eKapital af medarbejderaktier.