Insight

Ønsker du reduktion i vandafledningsbidraget fra 2024?

Deadline for tilmelding er 15. september 2023

Som virksomhed har du mulighed for at opnå en besparelse på vandafledningsbidraget ved tilmelding af en ejendom til Energistyrelsens trappemodel. Betingelsen for tilmelding er, at virksomheden opererer på markedsmæssige vilkår og udbyder varer og tjenesteydelser mod vederlag.