Insight

Forlængelse af indberetningsfristen for årsrapporter

Lovforslag om ændring af årsregnskabsloven

Erhvervsministeren har den 6. april 2022 fremsat et lovforslag, som giver mulighed for permanent at forlænge fristen for indlevering af årsrapporter til 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.