Insight

Ændrede regler for visse grønlandske virksomheder

Reelle ejere, minimumskrav, IVS’er og kapitalejerlån mv.

Der er gennemført ændringer til de grønlandske anordninger for bl.a. selskabsloven, erhvervsfondsloven og erhvervsvirksomhedsloven, som er sat i kraft den 5. januar 2022. Ændringerne omfatter bl.a. reglerne om reelle ejere, minimumskrav, afskaffelse af IVS’er og muligheden for lovlige kapitalejerlån