Posted: 08 Feb. 2022 4 min. Lukuaika

Toimitusketjujen ohjauksen ja suunnittelun kehittäminen

Mitä tulee huomioida uutta toimintamallia tai teknologiaa valittaessa?

Miltä toimitusketjun hallinta, toiminto ja tukevat järjestelmät näyttäisivät, jos ne voitaisiin suunnitella ”puhtaalta pöydältä” tukemaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita? Uusia toimintamalleja ja teknologiaa mietittäessä tulee aina ensin analysoida bisnes ja liiketoiminnan tarpeet. Mistä todellinen arvo syntyy ja millainen teknologia tukee parhaiten tulevaisuuden tarpeita? Mitä kaikkea tulee huomioida uuden teknologian valinnassa?


Järjestelmämuutoksia tulisi suunnitella ilman historian painolastia

Koronapandemia on aiheuttanut toimintaympäristön muutoksia ja merkittäviä tuotanto- ja toimitusvaikeuksia useilla aloilla. Toimitusketjujen ohjauksen ja suunnittelun kehittäminen onkin tällä hetkellä useassa yrityksessä vahvasti tapetilla. Organisaatioiden tulee varmistaa, etteivät niiden kriittiset toimitusketjut katkea. Myös haavoittuvuudet täytyy havaita ja käsitellä ajoissa, jotta voidaan toimia tehokkaasti muuttuneessa toimintaympäristössä ja palauttaa riskit "normaalille" tasolle. 

Tässä tilanteessa on lähes pakko mukautua nopeasti uudenlaiseen liiketoimintaympäristöön – muokata toimintamallit muuttuneita tarpeita vastaaviksi ja kehittää uutta toimintamallia tukevaa teknologiaa. Nopeimmat yritykset liikkuvat jo vahvasti näitä tavoitteita kohti, eikä lopuillakaan ole varaa myöhästyä jo vauhdilla liikkuvasta junasta.

Muutos on usein niin merkittävä, että järjestelmämuutoksissa kannattaa lähteä liikkeelle ilman historian painolastia. Tuskin monikaan yritys suunnitteli samannäköisiä toimintoja, jos pääsisi miettimään asioita puhtaalta pöydältä. Tyypillisesti yrityksiltä kuitenkin löytyy rasitteena vanhoja toimintamalleja ja rajoittavia järjestelmiä, jotka hankaloittavat uuden teknologian valintaa ja käyttöönottoa. Lisäksi toimintakenttää on saattanut monimutkaistaa yritysostot ja -integraatiot, liiketoiminnan nopea kasvaminen tai koko bisneslogiikan muuttuminen.

Vanhat toimintatavat on kuitenkin viisasta jättää taka-alalle, kun tavoitteena on selvittää, mitkä ovat nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet toimitusketjujen kehittämisessä ja mikä on paras suunnittelujärjestelmä näitä tarpeita vasten.  

On tärkeää käydä aluksi läpi toimintaympäristön muutokset, kerätä bisnestarpeet ja analysoida, mistä arvo aidosti syntyy ja miten saavutetaan kestävää kilpailuetua. – Mika Järvensivu 


Toimitusketjun ohjauksen ja suunnittelun kehittämisessä huomioitavat keskeiset kysymykset


1. Mihin kannattaa panostaa ja miten varmistaa, että suunnittelusta syntyy arvoa

Aivan aluksi on tärkeä tunnistaa toimitusketjun pullonkaulat ja osa-alueet, joiden ohjauksella ja suunnitelulla on oikeasti merkitystä. Kaikkea ei tarvitse suunnitelmissa huomioida. Suunnitelmia ei myöskään pidä tehdä niin suurille kokonaisuuksille, ettei niitä pysty hallitsemaan. Tehdessä oppii ja ymmärrys kasvaa – kehityspanostukset kannattaakin toteuttaa vaiheittain.      

2. Miten varmistaa, että tehdyt suunnitelmat voidaan myös toteuttaa

Hyvätkään ohjausmallit tai suunnitelmat eivät tuota liiketoiminalle arvoa, jos niitä ei viedä käytäntöön. Onkin tärkeää järjestää operatiiviset toiminnot ja prosessit niin, että eri tason ja aikahorisontin suunnitelmat ja toimenpiteet pystytään tuomaan käytäntöön. On myös oleellista varautua muutoksiin – luoda mallit ja valmius reagoida niihin.  

3. Mitä teknologialta ja omalta organisaatiolta vaaditaan

Kattava liiketoiminnan ymmärrys pitää voida ottaa kehityshankkeen käyttöön. Teknologian valinnassa on tärkeä arvioida myös tulevaisuuden tarpeet ja mahdollisesti kasvavat vaatimukset. Lisäksi on hyvä huomioida, että teknologian valinnalla on merkitystä siihen, minkä tyyppinen ja kokoinen ekosysteemi on tarjolla kehityshankkeisiin kumppaniksi.

Deloitten David Colgan antaa blogissaan Best-of-breed’ or ‘Best-of-suite’ for Supply Chain Transformation? hyödyllisiä vinkkejä siitä, mitä yritysten tulee huomioida valitessaan uutta teknologiajärjestelmää, jotta valittu teknologia tukee uusia toimintamalleja pitkässä horisontissa

Globaalien saatavuusrajoitteiden vallitessa liiketoiminnan tarpeisiin sopiva suunnittelun toimintamalli ja sitä tukeva teknologia tuovat selkeää kilpailuetua. Tämä näkyy erityisesti suhteessa niihin kilpailijoihin, jotka eivät kykene ketterästi muuttamaan suunnitelmiaan ja vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. – Jarno Salmela


Olemme näillä töillä useilla asiakkaillamme. Olethan yhteydessä, jos haluat kuulla lisää meidän kokemuksistamme, näkemyksistämme ja miten voisimme yhdessä lähteä kehittämään toimitusketjun ohjausta ja suunnittelua.

Ota yhteyttä

Jarno Salmela

Jarno Salmela

Liikkeenjohdon konsultti

Jarno Salmela työskentelee Deloittella konsultoinnissa Supply Chain -tiimissä. Hänellä on kokemusta erityisesti prosessiteollisuuden sekä kone- ja laitevalmistajien yrityksistä. Jarno on tukenut asiakkaita mm. suunnitteluprosessien ja operointimallien suunnittelussa ja kehittämisessä, kyvykkyyskartoituksissa sekä suunnitteluohjelmistojen valinnan ja implementoinnin eri vaiheissa. Briefly in English: Jarno works at Deloitte Finland’s Supply Chain consulting team. He has experience from supporting process industry and industrial equipment manufacturers. Jarno has supported his clients e.g. on planning process and wider operating model design and development, capability definitions and in various stages of advanced planning technology selections and implementations.

Mika Järvensivu

Mika Järvensivu

Nordic Consulting Energy, Resources and Industrials

Mika Järvensivu toimii Deloitten Pohjoismaiden Energy, Resources and Industrials -toimialan konsultoinnin johtajana. Mikalla on yli kahdenkymmenenviiden vuoden vahva osaaminen teollisen liiketoiminnan alalta sekä näkemys tulevaisuuden liiketoiminnan trendeistä. Deloittella Mika keskittyy auttamaan teollisuusasiakkaita kehittämään kilpailukykyään ja vastaamaan digitalisaation aiheuttamaan murrokseen mm. tekoäly-, IIoT- ja automaatioratkaisuja hyödyntäen. Mika on myös väitellyt tohtoriksi keinoälyn hyödyntämisestä teollisuusprosessien optimoinnissa. Briefly in English: Mika Järvensivu leads the Energy, Resources and Industrials consulting at Deloitte Nordics. Mika is a Doctor in Science, Process Automation and Intelligent Systems and he has over 25 years of experience in manufacturing, energy and process industries in both consulting and within industry. At Deloitte, Mika is focusing on helping industrial customers to develop their competitive advantage and to respond to digitalization by using artificial intelligence, IoT and automation solutions.