Oletko kyberhyökkäyksen kohteena?

Oletko kyberhyökkäyksen kohteena?

Ota meihin yhteyttä.​​

Puhelimitse: +358 (0)20 755 5558​
Sähköpostitse: FIcirt@deloitte.fi​

Kyberturvallisuuspalvelut

Kyber on kaikkialla, kuten myös palvelumme.

Katso koko video

Katso koko video

KYBERTURVALLISUUS – KYBER ON KAIKKIALLA

Mene minne tahansa. Innovoi missä tahansa. Onnistu missä tahansa.​

Deloitte auttaa organisaatiotasi kyberturvallisuuden saralla, jotta organisaatiosi voi keskittyä sen keskeisimpiin toimintoihin. Konsultoimme, implementoimme ja toimimme siellä, missä meitä tarvitaan, läpi koko organisaation. Palvelussamme yhdistyvät palkittu kansainvälinen asiantuntemus ja paikallinen huipputason osaaminen.​

Näemme kyberturvallisuuden kietoutuvan tiiviisti liike-elämän tulevaisuuteen – sekä strategisena liiketoiminnan riskinä että mahdollisuutena kasvattaa liiketoimintaa. Kyberin avulla organisaatiot voivat suunnitella tulevaisuuttaan ja rakentaa luottamusta epävarmuudenkin keskellä. ​​

Luottamus on kaiken vuorovaikutuksen perusta asiakas-, kumppanuus-, yhteistyö- ja työsuhteissa. Digitaalisessa maailmassa organisaation maine muodostuu kyberriskeistä – ja se voi myös päättyä niihin. Kyberuhkia on kaikkialla ja niiltä suojautuminen on koko organisaation vastuulla.​​

Organisaation kyberturvallisuus ja tietoturva lähtevät sen hallussa olevasta tiedosta ja kuinka tietoa käsitellään. Kyberturvallisuuden syväosaajina tehtävämme on varmistaa, että tietopääomaa kerätään eettisesti sekä hallitaan ja säilytetään asianmukaisesti. Tuemme asiakkaitamme kestävämpien työskentelytapojen ja -mallien löytämisessä sekä autamme rakentamaan kyberturvallisempaa, varmempaa ja yhtenäisempää kyberkulttuuria läpi koko organisaation ja sidosryhmien.​​

Tarjoamme kattavan valikoiman räätälöityjä kyberturvallisuuspalveluita aina strategiakehityksestä vaativiin teknisiin testauksiin ja 24/7 jatkuviin kyberturvallisuuspalveluihin. ​

Kyberturvallisuuspalvelumme

Pilviratkaisujen kyberturvallisuus​ – Cloud Security

Autamme organisaatiotasi hyödyntämään pilvipalveluita strategisena etuna sekä tuemme tietoturvallisten pilvipohjaisten ratkaisujen rakentamisessa.

Havaitse ja reagoi​ – Detect and Respond

Autamme organisaatiotasi ymmärtämään, mitä tulevaisuus voi tuoda mukanaan ja miten mahdollisiin tulevaisuuden uhkakuviin voi valmistautua.

Identiteetin- ja pääsynhallinta​ – Identity and Access Management

Neuvomme, toimitamme ja hallinnoimme asiakkaidemme identiteettijärjestelmiä ja –ratkaisuja alan johtavien tuotteiden avulla.​

Kyberturvallisuusstrategia – Cyber Strategy

Autamme organisaatiotasi navigoimaan, toteuttamaan ja modernisoimaan kybermuutoshankkeita. Rakennamme yhdessä organisaatiosi kanssa strategisen tiekartan, joka perustuu riskinottokykyyn kattaa teknologian, prosessit sekä hallinnollisen toteutuksen.

Data ja tietosuoja​ – Data and Privacy

Autamme organisaatiotasi tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä haasteissa sekä tuemme prosessien sovittamisessa sääntelyvaatimuksiin.

Kehittyvät teknologiat – Emerging Technologies

Tuemme organisaatiotasi kyberkyvykkyyksissä ja -ratkaisuissa, jotka keskittyvät kehittyviin teknologioihin, mukaan lukien esineiden internetiin (Internet of Things, IoT) ja operatiiviseen teknologiaan (Operational Technology, OT).

Näkemyksiämme

Ota yhteyttä