blob-image

Palvelut

Kyberturvallisuusvalvomo

Security Operations Center (SOC)

Kyberturvallisuusvalvomo (SOC) on ratkaisevassa asemassa kyberhyökkäysten havaitsemisessa ja asianmukaisessa reagoinnissa hyökkäyksen mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi.

Kyberhyökkäykset ovat alkujaan teollisen vallankumouksen sivutuote, mutta nykyisin arkipäivää. Yritysten onkin hyvin tärkeää kääntää kyberturvallisuuden suunnittelun keula kohti ajatusta, milloin hyökkäys tapahtuu sen sijaan, että varaudutaan siihen, jos hyökkäys tapahtuu.

Päättäväinen ja ammattitaitoinen kyberrikollinen tekee kaikkensa löytääkseen keinot päästä organisaation ympäristöön käsiksi. Onnistuneen hyökkäyksen jälkeiset tapahtumat luonnollisesti riippuvat organisaation kyvystä reagoida tilanteeseen. Pahimmillaan liiketoiminnan häiriö pitkittyy muiden mahdollisten vaikutusten ohella.

Ilman havaitsemista ei voi olla reagointia – kyberturvallisuudessa kaikki alkaa tietoisuudesta

Kyberturvallisuudessa nopeus on valttia, mutta tapahtuneen ymmärtäminen on välttämätöntä. Kyberhyökkäyksen tapahduttua on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, mitä on tapahtunut, mihin kohteisiin hyökkäys vaikuttaa ja kuinka tapahtuneeseen voidaan reagoida.

Liian usein organisaatiot havaitsevat tietomurron vasta silloin, kun se on jo liian myöhäistä. Hyökkääjillä on ollut pahimmillaan jopa kuukausia aikaa toimia ja kasvattaa jalansijaansa kohdeorganisaation ympäristössä. Näin hyökkääjällä on ollut aikaa tunnistaa organisaation kriittiset kohteet sekä valmistella varsinaista operaatiota huolella.

Miksi havaitseminen on edelleen keskimäärin hidasta? Monet organisaatiot ovat edelleen riippuvaisia perinteisestä tietoturvatiedon ja -tapahtumien hallintajärjestelmästä (SIEM), joka pahimmillaan hälyttää vasta siinä vaiheessa, kun vihamielinen tapahtuma on jo toteutunut. Lisäksi mikäli olemassaolevat prosessit tai käytettävissä olevan osaamisen sekä automaation määrä eivät vastaa tarvetta, ei poikkeamiin voida reagoida tehokkaasti. Kun aika kuluu ”tulipalojen sammuttamiseen”, ei sitä jää enää kehittämiseen, ennakoivaan uhkien metsästämiseen tai olemassaolevan suojauksen parantamiseen.

SOC-palvelutarjontaamme kuuluu mm.

  • Kyberhäiriöiden 24/7 valvonta ja reagointi
  • SIEM-teknologian ylläpito ja kehittäminen 
  • SOAR-teknologian ylläpito ja kehittäminen
  • Uhkatiedon kerääminen ja jalostaminen
  • Haavoittuvuuksien havaitseminen
  • Tietoturvapoikkeamien käsittely MDR/EDR-teknologialla
  • Uhkamallinnus

Esimerkkejä toimittamistamme SOC-projekteista:

Onko teidän organisaationne valmis kehittymään ja kehittämään omaa kyberturvallisuuttaan?

Uhkaympäristö muuttuu ja kehittyy jatkuvasti monimutkaisten, digitaalisten muutosten kiihtyessä. Kyberpuolustuskyvyn kehityksen ja optimoinnin lähtökohtana on määritellä, mitä organisaatio haluaa tavoitella ja mitä riskejä se on valmis kestämään. Kyky havaita kyberriskejä ja reagoida niihin on tehokkainta silloin, kun toiminta on ennakoivaa ja pohjautuu datan ja automaatioiden hyödyntämiseen.

Turvallisuusoperaatioiden (Security Operations) tarkoitus on suojata organisaation kriittisiä resursseja. Siksi niitä koskevat päätökset on tehtävä ja priorisoitava organisaation vaatimusten ja strategian mukaisesti. Määrittelemällä Security Operations -malli huolella etukäteen, voidaan tehdä oikeita päätöksiä myös mm. toimittaja- ja järjestelmäratkaisujen suhteen.

Deloitte auttaa organisaatiotasi kyberturvallisuuden saralla, jotta aikaa säästyy organisaation keskeisimpiin toimintoihin. Tuemme lähtötilanteen ja tarpeiden kartoittamisessa sekä autamme toteuttamaan ja ylläpitämään onnistunutta kyberturvavallisuusratkaisua – paikallinen asiantuntijuutemme ja laaja kansainvälinen verkostomme on tukenasi!

Kysy lisää palveluistamme

Juha Kolehmainen

Juha Kolehmainen

Partner

Juha Kolehmainen vastaa Deloitten Suomen hallinnoiduista kyberturvallisuuspalveluista (Managed Security Services, MSS). Hänellä on yli 20 vuoden laaja-alainen työkokemus kyberturvallisuudesta ja kyber... Lisää