Posted: 25 Apr. 2022 4 min. Lukuaika

Tuotantolaitosten IT-omaisuuden hallinta ja omistaminen

Miksi aihe on nyt tärkeämpi kuin koskaan?

Useat teollisuustoimialan yritykset miettivät parhaillaan, kenelle tuotantolaitosten IT-omaisuuden hallinta kuuluu. Ja mikä on järkevin tapa ottaa IT-omaisuus hallintaan? Painetta tähän tuo teollisuusympäristön tuotannon digitalisaatio- ja datatarpeet sekä kybertoimintaympäristön jatkuvat muutokset. Myös tuotannon tehokkuuden ja jatkuvuuden varmistaminen on yhä kriittisempää. 

 

IT-omaisuuden hallinta on ajankohtainen teema 

Erityisesti valmistavassa teollisuudessa yrityksen IT:n ja tuotantoympäristön IT:n eli OT:n (Operational Technology) lähentyminen on näkynyt trendinä jo pitkään. Useissa yrityksissä IT:n ja OT:n toimintojen välillä on kuitenkin edelleen iso kuilu. Lisäksi omistajuus ja vastuut ovat tyypillisesti epäselviä.  

Useat asiakasorganisaatiomme Suomessa ja maailmalla miettivät parhaillaan:  

  • Kenen vastuulla tuotantolaitoksen IT on?
  • Miten tuotannon IT-omaisuutta – kuten prosesseja, asiantuntijoita ja työkaluja – tulee hallita?
  • Mitä tuotannon IT-järjestelmiä, servereitä ja muuta laitteistoa yrityksellä on globaalisti? Usein järjestelmiä ja laitteistoa on paljon enemmän kuin mitä tietohallinto- ja teknologiajohtajilla on tiedossa.

Organisaatiot tasapainottelevat itsenäisten tuotantolaitosten ja yhtenäisten toimintatapojen välillä. Tämä näkyy etenkin, kun puhutaan tuotantoa tukevista toiminnoista. Usein tuotannon IT onkin hyvin keskeinen osa tuotantolaitoksen teknologialaitteita, eikä tietojärjestelmiä voi erottaa tuotannon muusta laitteistosta.

Valtaosa tuotantolaitosten IT:stä, osaamisesta ja palveluntarjoajista ovat kuitenkin hyvin samankaltaista eri laitosten välillä. Tuotannon IT:tä tulisikin hallita keskitetysti ja tehokkaasti yhtenäisillä IT-prosesseilla, menetelmillä ja työkaluilla.
 

Askeleet kohti IT-omaisuuden hallintaa

Tuotannon IT-omaisuuden haltuunottoa puoltaa tällä hetkellä useampi taustatekijä:

1) IT-toimintamallit ovat siirtymässä osaksi liiketoiminnan ydintoimintoja.

2) Kyberuhkien näkökulmasta on tärkeää tunnistaa kriittinen IT-omaisuus ja varmistaa sen ajantasaisuus.

3) Tuotannon IT:n tulee olla tarkoituksenmukaisesti lisensoitu. Tämä koskee erityisesti tuotannon hyödyntämiä data- ja muita palveluita, jotka sijaitsevat pilvessä.

Deloitte auttaa asiakkaitaan ottamaan tuotantolaitosten IT-omaisuus hallintaansa. Ensimmäiseksi yrityksen kannattaa tehdä IT-inventaario. Tavoitteena on samalla tunnistaa kriittiset tehdas- tai teknologiakohtaiset riippuvaisuudet ja samankaltaisuudet OT- ja IT-toimittajien välillä. Seuraavassa vaiheessa tulee tunnistaa tarvittavat muutokset toimintamallissa ja perustella ne konkreettisilla liiketoimintahyödyillä.

Tuemme myös asiakkaitamme seuraavien muutosten toteutuksessa: toimittaja- ja teknologiakonsolidaatio, vastuu- ja organisointimuutokset, IT-prosessien ja työkalujen käyttöönotto.

Otathan meihin yhteyttä, mikäli haluat vaihtaa ajatuksia ja keskustella lisää.

Ota yhteyttä

Tuomas Pyykönen

Tuomas Pyykönen

Consulting

Tuomas toimii johtajana teknologiakonsultoinnissa. Hän vetää Deloitten Teknologia- ja IT-toimintamallien palveluita Suomessa. Tuomas on ’full-stack’ teknologiatoimintamallien kehittäjä - hänen erikoisosaamisalueisiin kuuluvat liiketoimintakeskeinen IT strategia ja toimintamallit, IT hankinta ja strategiset järjestelmävalinnat, IT-OT yhteensovittaminen sekä vastuullisuus osana IT-toimintamallia. Tuomaksella on yli 15 vuoden kokemus IT-alalta sovelluskehityksestä palvelunhallintaan ja yli 10 vuoden kokemus IT-toiminnan kehittämisestä. Briefly in English: Tuomas leads Deloitte's technology operating model consulting in Finland. Tuomas is a ‘full-stack’ business centric IT operating model developer with expertise areas ranging from technology strategies and IT operating model design to leading IT transformations, sourcing and strategic solution selection initiatives. His recent focus areas also include sustainable IT and IT-OT convergence. Tuomas has more than 15 years of IT experience and over 10 years of in development of IT operations.