Johtoryhmä | Deloitte Finland

Tietoa meistä

Deloitten johtoryhmä

Deloitte's leadership team

Lari Hintsanen

Lari on Deloitte Suomen toimitusjohtaja.  Larilla on laaja kokemus yritysjärjestelyistä, toimitusketjujen ja juridisten asioiden uudelleenjärjestelyistä sekä taloushallinnon muutoksista. Lari uskoo asiakkaan kuuntelemiseen ja tarpeiden ymmärtämiseen – näin edistetään parhaiten liiketoimintakeskeisiä ratkaisuja ja neuvotaan asiakkaitamme mahdollisimman monialaisesti. Lari tunnetaan osallistavana, inspiroivana ja ihmiskeskeisenä johtajana. Ihmiset ovat avainasemassa kaikessa, mitä Deloittella teemme.

Lauri Byckling

Lauri Byckling toimii Deloitten Suomen toimintojen transformaatiojohtajana ja julkisen sektorin Pohjoismaiden toimialajohtajana. Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus julkisen ja yksityisen sektorin merkittävistä muutoshankkeista. Laurin erityisosaaminen liittyy strategisiin muutosohjelmiin, johtamisen kehittämiseen sekä digitalisaatioon ja operatiivisten tietojärjestelmien kehittämiseen. Johtajana positiivisuutta huokuva Lauri on ratkaisukeskeinen, tehokas ja rauhallinen.

Lasse Ingström

Lasse johtaa riskienhallintapalveluitamme, joihin kuuluvat niin neuvonanto- kuin varmennustoimeksiannot. Lassen erikoisalaa ovat riskienhallinnan lisäksi sisäinen valvonta ja -tarkastus. Hänellä on vankkaa kokemusta globaalista neuvonnasta esimerkiksi strategisissa, operatiivisissa ja kyberuhkiin liittyvissä käytännön ratkaisuissa. Lassella on ammattimainen kyky luoda lisäarvoa riskienhallinnalla. Hän on taitava kuuntelija ja hänellä on erinomainen tapa innostaa kanssaan työskenteleviä ihmisiä.

Tomi Karsio

Tomi Karsio vastaa Deloitte Suomen vero- ja lakipalveluista. Tomi kuuluu Suomen johtoryhmän lisäksi Pohjoismaiden vero- ja lakipalveluiden johtoryhmään. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus niin kotimaisista kuin kansainvälisistäkin yritysveroasioista, yrityskaupoista sekä rakennejärjestelyistä. Tomi saa rautaisella ammattitaidollaan, strategisella näkemyksellään ja ratkaisukeskeisellä asenteellaan sekä asiakkaat että tiimit onnistumaan.

Sami Laine

Sami Laine on myynti- ja markkinointitoiminnoista vastaava partneri Deloittella Suomessa. Samin vastuulla ovat asiakas- ja toimialaohjelmamme sekä monialaisten palveluidemme korkean laadun varmistaminen niin kansainvälisissä suuryrityksissä kuin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Hänellä on myös vankkaa osaamista lukuisista merkittävistä innovaatio-ohjelmista. Sami käy jatkuvaa keskustelua asiakkaidemme kanssa ja työskentelee tiiviisti markkinointiin ja brändiin keskittyvien tiimiemme kanssa. 

Marika Nevalainen

Marika johtaa tilintarkastus- ja neuvontapalveluitamme. Asiakkaat arvostavat Marikan pitkän tilintarkastusuran kartuttamaa rautaista ammattitaitoa ja näkemystä. Marikalla on vankka osaaminen etenkin IFRS-raportoinnista ja yritysjärjestelyistä. Marika on hyvin pidetty johtaja, joka on aidosti läsnä ja kuuntelee henkilöstöään. Hän saa positiivisella ja ratkaisukeskeisellä asenteellaan sekä asiakkaat että tiimit onnistumaan yhdessä.

Jukka-Petteri "JP" Suortti

Jukka-Petteri johtaa konsultointipalveluitamme, joihin kuuluu palveluja yritysstrategiaan, toiminnalliseen tehokkuuteen, ydinjärjestelmien transformaatioon, tietojen hallintaan, analytiikkaan ja digitalisointiin. Hänen ydinosaamistaan ovat teknologiaan perustuvat liiketoimintastrategiat, toimintamallien kehittäminen sekä monimutkaisten muutosohjelmien johtaminen. Hänellä on lisäksi vankkaa kokemusta TMT-toimialasta. Johtajana JP on näkemyksellinen ja aikaansaava.

Jan Söderholm

Jan johtaa yritysjärjestelypalveluitamme, jotka kattavat yritysjärjestelyiden koko elinkaaren. Hänellä on pitkä kokemus yritysjärjestelyistä eri toimialoilla. Jan on hyvin pidetty johtaja ja hänelle on tärkeää paitsi erinomainen asiakastyytyväisyys, myös henkilöstön hyvinvointi ja viihtyvyys. Janilla säilyy tiukoissakin tilanteissa huumorintaju ja ratkaisukeskeisyys.

Tanja Tani

Tanja on Deloitten Suomen talous- ja operatiivinen johtaja (CFO/COO). Hänellä laaja kokemus palveluliiketoiminnasta talouden, strategisten hankkeiden ja operatiivisen suorituskyvyn kehittämisen parista sekä yrityskaupoista niin asiantuntijaroolissa kuin ostavan yrityksen näkökulmasta. Tanjan vahvuuksia ovat liiketoimintalähtöisyys, ratkaisukeskeisyys ja halu kehittää toimintoja unohtamatta toimeenpanon varmistamista. 

Salla Tapaila

Salla johtaa sisäistä riskienhallintaa ja lakipalveluitamme Suomessa. Hänen ja tiiminsä vastuulla on tukea Deloitten ammattilaisia toimimaan lain ja määräysten mukaisesti ja tuottamaan korkealaatuisia asiantuntijapalveluita. Sallalla on vankka osaaminen oikeudellisten ja kaupallisten sopimusten laatimisesta ja neuvottelemista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Salla on rautainen ammattilainen, joka on aina valmis auttamaan ja venymään missä apua tarvitaan. Salla on läsnä ja kuuntelee kollegoitaan ja alaisiaan. 

Salla Tapaila

Salla Tapaila
LinkedIn

Katja Müller

Katja johtaa HR ja Talent -tiimiämme Suomessa. Katjalla on vankka, yli 20 vuoden kokemus erilaisista HR-rooleista ICT- ja asiantuntijayrityksistä. Hän on rautainen henkilöstöhallinnon ammattilainen, jolla on kokemusta erityisesti organisaatioiden muutoshankkeista ja kasvun tukemisesta. Katjan johtamisfilosofia on hyvin ihmisläheinen.

Oliko tieto hyödyllistä?