The European Family Office Report 2021

Artikkeli

The European Family Office Report 2021  

Deloitte Private sponsoroi Campden Wealthin tuottamaa European Family Office Report 2021 -raporttia, joka on laaja katsaus perheiden sijoitusyhtiöiden trendeihin Euroopassa ja muualla maailmassa.

Eurooppalaiset family officet näyttäytyvät ketterinä organisaatioina, jotka ovat selviytyneet hyvin viime vuoden haasteista ja menestyneet toiminnassaan. Family officeiden pitkän tähtäimen suunnitelmat, nopea päätöksenteko ja perheiden pääoma mahdollistivat tehokkaan toiminnan rahoitusmarkkinoilla keskellä kriisiä - ja tulevaisuuden rohkeat investoinnit toiminnan kehitykseen.   

Tällä hetkellä useat family officet keskittyvät governance-mallin kirkastamiseen ja seuraavan sukupolven valmistamiseen sukupolvenvaihdosten jälkeisiin rooleihin. Vaikuttavuussijoittamisen on aloittanut lähes puolet eurooppalaisista perheiden sijoitusyhtiöistä.   

 

­  *** *** *** ***

Talousnäkymät — 89 % odottaa talouden kohenemista  

Eurooppalaiset family officet suhtautuvat optimistisesti vuoden 2022 talousnäkymiin. Kaikkiaan 89 prosenttia perheiden sijoitusyhtiöistä odottaa talouden elpymisen jatkumista. Eurooppalaisista family officeista 56 % etsii uusia sijoituskohteita, 43 % hajauttaa ja 35 % muokkaa salkkujaan uudelleen tavoittaakseen parempia kasvumahdollisuuksia.  

Rakenne ja palvelut  — joka kolmannella eurooppalaisella family officella on useampi sivukonttori 

Maantieteellisen laajentumisen lisäksi useat perheiden sijoitusyhtiöt ovat laajentaneet toimintojaan, muuttaneet rakenteitaan ja kehittäneet palveluitaan. Viime vuoden aikana keskeisiä kehitysalueita ovat olleet IT-infrastruktuuri, riskienhallinnan palvelut, hyvä hallintotapa ja selkeät raportointijärjestelmät.  

Tulevaisuuden investointitrendit — 51 % aikoo tehdä enemmän suoria pääomasijoituksia  

Kiinnostus suoriin pääomasijoituksiin ja listattujen yhtiöiden sijoituksiin on kasvanut. 51 % eurooppalaisista family officeista aikoo kohdentaa sijoituksiaan enemmän suoriin pääomasijoituksiin, 43 % pääomarahastoihin, 24 % kehittyneiden markkinoiden osakkeisiin ja 22 % kehittyvien markkinoiden osakkeisiin.  

Kryptovaluutat — 33 % pitää kryptovaluuttoja lupaavina sijoituksina

Tällä hetkellä kryptovarallisuuden osuus eurooppalaisten perheiden sijoitusyhtiöiden keskimääräisestä salkusta on vain 1 %. Kuitenkin 28 %:lla eurooppalaisista family officeista kryptovaluutat ovat aktiivisessa seurannassa ja 17 % suunnittelee sijoittavansa niihin enemmän vuonna 2022. Kaikkiaan 33 % vastaajista pitää kryptovaluuttoja lupaavina sijoituskohteina.   

Vaikuttavuussijoittaminen — 45 % eurooppalaisista family officeista tekee tällä hetkellä vaikuttavuussijoittamista 

Vaikuttavuussijoittaminen on todella kuuma aihe myös family officeille. Lähes puolet kyselyyn vastanneista eurooppalaisista family officeista on aktiivinen tällä hetkellä vaikuttavuussijoittamisessa – 29 % niiden keskimääräisestä portfoliosta on omistettu kestävälle kehitykselle. Tämän luvun odotetaan kuitenkin nousevan huomattavasti seuraavan viiden vuoden aikana. Eurooppalaiset family officet valmistautuvat sijoittamaan pääomansa yrityksiin, jotka ratkovat kriittisiä sosiaalisia ja ympäristöhaasteita. Kestävien investointien pääteema on ilmastonmuutos.  

Riskit — 54 % vastaajista kertoo, että riskienhallinnan merkitys on kasvanut viimeisen vuoden aikana

Riskienhallinnan merkitys eurooppalaisissa family officeissa on viime vuoden aikana noussut entistä tärkeämmäksi. Inflaatio ja korkojen nousu nähdään seuraavien 12 kuukauden merkittävimpänä markkinariskinä. Epäonnistunut sukupolvenvaihdos ja yleiset sijoitusriskit nähdään taas erityisinä riskeinä seuraavien 3-5 vuoden aikana.  

Sukupolvenvaihdos — kolmannes eurooppalaisista family officeista siirtyy seuraavan sukupolven hallintaan seuraavan 10 vuoden aikana 

Olemme keskellä suurta eurooppalaista varallisuuden siirtoa uusille sukupolville. 32 prosenttia Euroopassa asuvista seuraavan sukupolven edustajista on jo ottanut perheen varallisuuden hallintaansa ja 34 prosenttia tekee sen seuraavan 10 vuoden aikana. Merkittävää kuitenkin on, että vain noin puolella family officeista on tällä hetkellä sukupolvenvaihtoon ja varallisuuden siirtoon selkeä seuraajasuunnitelma .   

Kyberturvallisuus — 38 % kertoo kokeneensa kyberhyökkäyksen viimeisen 12 kuukauden aikana  

Etätyöskentelyn lisääntyessä koronapandemian aikana erilaisista kyberhyökkäyksistä on tullut yhä yleisempiä. 38 prosenttia tutkituista eurooppalaisista family officeista kertoo kokeneensa kyberhyökkäyksen viimeisen 12 kuukauden aikana. Kuitenkin alle kolmasosalla vastaajista on selkeä kyberturvallisuussuunnitelma. 

­  *** *** *** *** 

Tutkimukseen osallistui yli 100 family office -johtajaa ympäri Eurooppaa ja lähes 400 maailmanlaajuisesti. Kyseessä on laajin perheiden sijoitusyhtiöihin keskittyvä tutkimus. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja.

The European Family Office: The global web page

Oliko tieto hyödyllistä?