Palvelut

ESEF-raportointivaatimukset ja XBRL-merkinnät

Tuemme ESEF-vaatimusten mukaisen XBRL-raportoinnin toteuttamisessa

XBRL – eXtensible Business Reporting Language – on taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten tietojen digitaalisessa raportoinnissa käytetty kansainvälinen standardi. Se yksinkertaistaa erilaisten digitaalisten raporttien toimitusta ja mahdollistaa paremman pääsyn analyyseissa ja vertailussa tarvittavaan dataan. ESEF-vaatimuksilla tämä raportointivelvoite ulotetaan koskemaan EU:n alueen listayhtiöiden IFRS-tilinpäätöksiä.

ESEF-raportointivaatimusten täyttäminen edellyttää XBRL-merkintöjen toteuttamisessa hyvää ESEF-taksonomian ymmärrystä ja käytännön kokemusta taksonomian soveltamisesta. Myös järjestelmätoimittajan valinta on tärkeää sujuvan ja tehokkaan toteutuksen kannalta. Meillä Deloittella on mittava kokemus asiakkaidemme avustamisesta XBRL-merkinnöissä ESEF-vaatimusten täyttämiseksi. Keskustelemme myös jatkuvasti useiden järjestelmätoimittajien kanssa ja käytämme heidän tuotteitaan.

Käytännössä tuemme yhtiöitä ESEF-raportoinnissa muun muassa seuraavasti:

  • Koko merkintäprosessin toteuttaminen ja ESEF-tilinpäätöksen tuottaminen
  • Räätälöityjen workshoppien järjestäminen
  • XBRL-merkintäprosessin sparraaminen
  • XBRL-merkintöjen vienti raportointityökaluun
  • XBRL-merkintöjen läpikäynti ja laadunvarmistus
  • Tuki järjestelmähankinnassa ja raportointityökalun vaatimusten  määrittämisessä
  • ESEF-raportoinnin varmentaminen ja tilintarkastajan lausunto ESEF-vaatimusten mukaisuudesta

European Single Electronic Format (ESEF)

Tilinpäätösten raportointi yhtenäisessä sähköisessä ESEF-muodossa perustuu Euroopan komission julkaisemaan asetukseen. Eurooppalaisilla säännellyillä markkinoilla toimivien osake- ja joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijoiden tulee julkaista tilinpäätökset ja toimintakertomukset ESEF-muodossa vuoden 2021 tilinpäätöksestä alkaen. (Alkuperäistä voimaantuloa on lykätty ja vapaaehtoisesti ensimmäisen ESEF-raportoinnin voi toteuttaa jo vuoden 2020 tilinpäätöksen julkaisun yhteydessä.) ESMA (European Securities and Markets Authority) on julkaissut tarkempaa ohjeistusta ESEF-raportoinnista ja valvoo sen toteuttamista paikallisesti, Suomessa Finanssivalvonnan kautta.

ESEF-raportoinnin tavoitteena on tehdä tilinpäätösten sisältämästä informaatiosta entistä helpommin analysoitavaa ja vertailtavaa sijoittajille ja muille tilinpäätösten käyttäjille. ESEF-tilinpäätökset toimitetaan kussakin EU-maassa nimettyyn kansalliseen tiedotevarastoon (OAM), jollaisena Suomessa toimii Helsingin Pörssi (Nasdaq Helsinki). Tekeillä on kuitenkin yhteinen eurooppalainen tiedotevarasto, joka entisestään parantaisi informaation saatavuutta.
 

ESEF-vaatimusten sisältö

ESEF-raportoinnissa listayhtiöiden tilinpäätökset ja toimintakertomukset laaditaan XHTML-muodossa ja dokumenttiin sisältyvät IFRS-konsernitilinpäätöstiedot merkitään XBRL-merkein. Kyseessä on käytännössä zip-muotoinen tiedostokokonaisuus, joka sisältää tilinpäätöksen sekä kone- että ihmisluettavassa muodossa. Tätä kutsutaan iXBRL-muotoiseksi raportoinniksi, jossa tilinpäätös on edelleen luettavissa pdf-dokumenteista tutussa muodossa, mutta samasta tiedostosta saa lukuohjelman avulla näkyviin myös XBRL-merkinnät.

Vuoden 2021 ESEF-raportoinnissa XBRL-merkinnät lisätään kaikkiin valuuttamääräisiin lukuihin päälaskelmissa (tuloslaskelma, laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista). Myöhemmin, vuonna 2023 myöhennetyn aikataulun mukaisesti, merkinnät lisätään myös liitetietoihin, mutta vain block-tasolla eli merkitsemällä koko liitetieto yhdellä ESEF-taksonomian elementillä.


Autamme asiakkaitamme ESEF-vaatimusten mukaisen XBRL-raportoinnin toteuttamisessa. Olethan yhteydessä, jos haluat keskustella lisää!

Hyödyllistä lisätietoa:
  • Finanssivalvonnan ESEF-sivut täältä.
  • Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus listayhtiöiden ESEF-muotoisten tilinpäätösten varmentamisesta täältä.
  • Esimerkki ESEF-muotoisesta tilinpäätöksestä täältä.

Ota yhteyttä

Jarno Miettunen

Jarno Miettunen

Partner, Assurance Services Lead

Jarno Miettusella on yli 20 vuoden työkokemus yritysjärjestelyiden neuvonantopalveluista, tilintarkastuksesta ja yrityspuolelta group controllerin tehtävistä. Jarnon ydinosaamista on yritysjärjestelyi... Lisää