Palvelut

ESEF-raportointivaatimukset ja XBRL-merkinnät

Tuemme ESEF-vaatimusten mukaisen XBRL-raportoinnin toteuttamisessa

XBRL – eXtensible Business Reporting Language – on taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten tietojen digitaalisessa raportoinnissa käytetty kansainvälinen standardi. Se yksinkertaistaa erilaisten digitaalisten raporttien toimitusta ja mahdollistaa paremman pääsyn analyyseissa ja vertailussa tarvittavaan dataan. ESEF-vaatimuksilla tämä raportointivelvoite ulotetaan koskemaan EU:n alueen listayhtiöiden IFRS-tilinpäätöksiä.

ESEF-raportointivaatimusten täyttäminen edellyttää XBRL-merkintöjen toteuttamisessa hyvää ESEF-taksonomian ymmärrystä ja käytännön kokemusta taksonomian soveltamisesta. Myös järjestelmätoimittajan valinta on tärkeää sujuvan ja tehokkaan toteutuksen kannalta. Meillä Deloittella on mittava kokemus asiakkaidemme avustamisesta XBRL-merkinnöissä ESEF-vaatimusten täyttämiseksi. Keskustelemme myös jatkuvasti useiden järjestelmätoimittajien kanssa ja käytämme heidän tuotteitaan.

Käytännössä tuemme yhtiöitä ESEF-raportoinnissa muun muassa seuraavasti:

  • Koko merkintäprosessin toteuttaminen ja ESEF-tilinpäätöksen tuottaminen
  • Räätälöityjen workshoppien järjestäminen
  • XBRL-merkintäprosessin sparraaminen
  • XBRL-merkintöjen vienti raportointityökaluun
  • XBRL-merkintöjen läpikäynti ja laadunvarmistus
  • Tuki järjestelmähankinnassa ja raportointityökalun vaatimusten  määrittämisessä
  • ESEF-raportoinnin varmentaminen ja tilintarkastajan lausunto ESEF-vaatimusten mukaisuudesta

European Single Electronic Format (ESEF)

Tilinpäätösten raportointi yhtenäisessä sähköisessä ESEF-muodossa perustuu Euroopan komission julkaisemaan asetukseen. Eurooppalaisilla säännellyillä markkinoilla toimivien osake- ja joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijoiden tulee julkaista tilinpäätökset ja toimintakertomukset ESEF-muodossa vuoden 2021 tilinpäätöksestä alkaen. (Alkuperäistä voimaantuloa on lykätty ja vapaaehtoisesti ensimmäisen ESEF-raportoinnin voi toteuttaa jo vuoden 2020 tilinpäätöksen julkaisun yhteydessä.) ESMA (European Securities and Markets Authority) on julkaissut tarkempaa ohjeistusta ESEF-raportoinnista ja valvoo sen toteuttamista paikallisesti, Suomessa Finanssivalvonnan kautta.

ESEF-raportoinnin tavoitteena on tehdä tilinpäätösten sisältämästä informaatiosta entistä helpommin analysoitavaa ja vertailtavaa sijoittajille ja muille tilinpäätösten käyttäjille. ESEF-tilinpäätökset toimitetaan kussakin EU-maassa nimettyyn kansalliseen tiedotevarastoon (OAM), jollaisena Suomessa toimii Helsingin Pörssi (Nasdaq Helsinki). Tekeillä on kuitenkin yhteinen eurooppalainen tiedotevarasto, joka entisestään parantaisi informaation saatavuutta.
 

ESEF-vaatimusten sisältö

ESEF-raportoinnissa listayhtiöiden tilinpäätökset ja toimintakertomukset laaditaan XHTML-muodossa ja dokumenttiin sisältyvät IFRS-konsernitilinpäätöstiedot merkitään XBRL-merkein. Kyseessä on käytännössä zip-muotoinen tiedostokokonaisuus, joka sisältää tilinpäätöksen sekä kone- että ihmisluettavassa muodossa. Tätä kutsutaan iXBRL-muotoiseksi raportoinniksi, jossa tilinpäätös on edelleen luettavissa pdf-dokumenteista tutussa muodossa, mutta samasta tiedostosta saa lukuohjelman avulla näkyviin myös XBRL-merkinnät.

Vuoden 2021 ESEF-raportoinnissa XBRL-merkinnät lisätään kaikkiin valuuttamääräisiin lukuihin päälaskelmissa (tuloslaskelma, laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista). Myöhemmin, vuonna 2023 myöhennetyn aikataulun mukaisesti, merkinnät lisätään myös liitetietoihin, mutta vain block-tasolla eli merkitsemällä koko liitetieto yhdellä ESEF-taksonomian elementillä.


Autamme asiakkaitamme ESEF-vaatimusten mukaisen XBRL-raportoinnin toteuttamisessa. Olethan yhteydessä, jos haluat keskustella lisää!

Hyödyllistä lisätietoa:
  • Finanssivalvonnan ESEF-sivut täältä.
  • Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus listayhtiöiden ESEF-muotoisten tilinpäätösten varmentamisesta täältä.
  • Esimerkki ESEF-muotoisesta tilinpäätöksestä täältä.

Ota yhteyttä

Jukka Koiranen

Jukka Koiranen

IFRS specialist, KHT

Jukka Koiranen työskentelee ulkoisen taloudellisen raportoinnin neuvontapalveluissa. Hän keskittyy työssään erityisesti IFRS-raportointiin liittyviin kysymyksiin. Jukalla on monipuolista kokemusta IFR... Lisää