Palvelut

IFRS-palvelut

Listayhtiön tilinpäätösinformaatio perustuu IFRS-standardien vaatimuksiin. Toisaalta listayhtiö noudattaa taloudellisessa raportoinnissa arvopaperimarkkinalakia ja Finanssivalvonnan määräyksiä. Palvelukokonaisuutemme lähtee asiakkaan tarpeista ja rakentuu jatkuvaan IFRS-standardien ja muun säännöstön kehityksen seurantaan ja osaamisemme jakamiseen eri muodoissa: tiedottamalla, avustamalla, laatimalla ja tekemällä.

Olemme mukana kehittämässä ja edistämässä laadukasta, informatiivista ja lukijaa palvelevaa taloudellista raportointia. Tarjoamme monipuolista osaamista yrityksille, jotka kohtaavat toiminnassaan taloudellisen raportoinnin haasteita. Haasteet voivat olla tilinpäätösinformaatiossa, toimintakertomuksessa tai niiden välisessä yhteistoiminnassa. Viestin ilmaiseminen selkeästi ja ymmärrettävästi on avainasemassa.

IFRS-tilinpäätöksen laativa yhtiö kohtaa erilaisia haasteita kuin kansallisen lainsäädännön mukaisen tilinpäätöksen laativa yhtiö. Koska IFRS-standardit muuttuvat jatkuvasti, on yksittäisen yhtiön usein hankalaa seurata muutoksia riittävällä tarkkuudella laadukkaan raportoinnin varmistamiseksi. Tässäkin me voimme auttaa.

Käyttöönottopalvelut

Tiedätkö, miten IFRS-säännökset muuttuvat ja mitkä ovat muutosten vaikutukset yritykseenne? Me seuraamme aktiivisesti taloudelliseen raportointiin liittyvien säännösten kehitystyötä. Tiedotamme muutoksista ja olemme auttamassa yrityksiä niiden vaikutusten arvioinnissa, käyttöönotossa ja vastineen antamisessa.

Säännösten noudattamispalvelu

Kaipaatko apua laskennan erityiskysymyksissä, ohjeistuksien tai laskentamanuaalin laatimisessa? Haluatko kehittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteyttä? Avustamme yrityksiä erilaisissa taloudelliseen raportointiin liittyvissä asioissa.

Konversiopalvelut

Oletko harkitsemassa listautumista? Oletko tehnyt yrityskaupan tai valmistelemassa sellaista ja kohde soveltaa toista kirjanpitosäännöstöä? Avustamme siirtymän toteutuksessa, projektinhallinnassa ja neuvonnassa. Otamme huomioon myös järjestelmiin tarvittavat muutokset, käyvän arvon arvostukset (esim. PPA-laskelmat) tarvittaessa, sekä siirtymän verovaikutukset.

FSI-palvelut

Vaikuttaako finanssikriisi tai kiristyvät säännökset laskentakäytäntöihin tai -tapoihin? Oletko järjestelemässä lainojasi uudelleen ja vaikuttaako se tulokseen? Harkitsetko suojauslaskennan aloittamista, muuttamista vai lopettamista ja tiedätkö tulosvaikutuksen? Ovatko johdannaisinstrumentit, etenkin hyödykejohdannaiset, ja niiden kirjanpidollinen käsittely uudistuvien säännösten valossa tuttuja sinulle? Entä riskit, riskikartoitukset ja -hallinta, tarvitsetko sparrauskaveria?

Ulkoistamispalvelut

Tarvitsetko resursseja IFRS-tilinpäätöksen kokoamiseen, kannanottojen laatimiseen tai ajan tasalla pysymiseen? Rakennamme yhdessä tarpeidenne mukaisen palvelupaketin tähän tarkoitukseen. Meillä on käytännön kokemusta myös tilinpäätös- ja sijoittajainformaatiosta viranomaisen näkökulmasta katsottuna.

Koulutus

Pysy vähintään ajan tasalla, mielellään etunojassa, ja varmista henkilöstösi IFRS-osaaminen.

Tarjoamme monipuolista koulutusta asiakkaillemme ja tarvittaessa räätälöimme sen tapauskohtaisesti asiakkaiden toimiala ja erityispiirteet huomioon ottaen.
Koulutustarjontamme kattaa muun muassa:

  • Yleiskatsaukset IFRS:ään
  • Ajankohtais-workshopit uusien muutoksien käyttöönotosta ja soveltamisesta esimerkein
  • Toimialakohtaiset IFRS-erityiskysymykset
  • Koulutukset erityistilanteissa esimerkiksi yrityshankintojen yhteydessä

Ota yhteyttä

Elina Peill

Elina Peill

Partner, IFRS Accounting Advisory Services Leader

Elina Peill vastaa ulkoisen taloudellisen raportoinnin neuvontapalveluista. Hän on työskennellyt US GAAP ja IFRS -raportoinnin parissa noin 15 vuoden ajan sekä asiantuntijana että tilinpäätösten valvo... Lisää