Palvelut

Laskennan neuvontapalvelut

Asiantuntijatukea johdolle ja taloushallinnolle

Yritysten johdon ja taloushallinnon on kiinnitettävä yhä tarkempaa huomiota jatkuvasti muuttuvaan säädösympäristöön esimerkiksi yhtiöoikeuden, verotuksen ja kirjanpidon alueilla. Samanaikaisesti laskennan haasteita lisää yleinen taloushallinnon työmäärän kasvu.

Deloitte tarjoaa taloushallinnon tueksi tilintarkastuksen ohella myös muita laskentapalveluita ja neuvontaa, jotka voivat tuottaa merkittävää hyötyä sekä yrityksille että julkishallinnolle. Toimimme tarpeen mukaan asiantuntija-apuna ja lisäresursseina niin taloushallinnon päivittäisissä laskentatoiminnoissa kuin kehitysprojekteissakin.

Toimintamme keskiössä ovat asiakaslähtöisyys ja kattavan toimialaosaamisemme hyödyntäminen. Tarvittaessa yhdistämme toimeksiantoihin myös Deloitten muiden palvelualueiden asiantuntijoiden osaamista. Asiakkaiden tämänhetkisten tarpeiden ohella huomioimme toimintaympäristön ja alan tulevan kehityksen. 

Autamme asiakkaita esimerkiksi seuraavilla alueilla:

  • Taloushallintopalvelut (kirjanpito, palkanlaskenta, matka- ja kululaskut, reskontrat, kausiveroilmoitukset, raportointi, tilinpäätökset, veroilmoitukset, pöytäkirjat)
  • Paikallisen tilinpäätöksen laatiminen (Oy tai sivuliike) ulkomailla laadittujen pääkirjansaldojen perusteella (sisältäen paikallisten laskentaperiaatteiden vaatimat oikaisut ja verolaskelmat)
  • Konsernitilinpäätöksen laadintaprosessi (täsmäytykset ja eliminoinnit)
  • Muuttuneiden laskentasääntöjen ja/tai raportointiohjeiden huomioiminen ulkoisen laskennan tai ulkomaille raportoinnin osalta (IFRS, US GAAP tai muu laskentasäännöstö)
  • Liitetietojen ja niitä tukevien laskelmien laatiminen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen yhteydessä
  • Kausikatkoon liittyvät sisäiset ohjeet ja aikataulutus
  • Laskentamanuaalin kehittäminen
  • Uuden konserniyhtiön liittäminen konserniin ja hankintamenolaskelmat
  • Monimutkaiset täsmäytykset

Ota yhteyttä

Elina Peill

Elina Peill

Partner, IFRS Accounting Advisory Services Leader

Elina Peill vastaa ulkoisen taloudellisen raportoinnin neuvontapalveluista. Hän on työskennellyt US GAAP ja IFRS -raportoinnin parissa noin 15 vuoden ajan sekä asiantuntijana että tilinpäätösten valvo... Lisää