Palvelut

IFRS-palvelut

Lisävarmuutta talousjohdon laskentapäätösten tekoon proaktiivisesti käytännön liiketoimintaa ymmärtäen.

Sääntely, teknologinen kehitys ja liiketoimintojen monimutkaistuminen haastavat taloushallinnon tiimit arvioimaan uudestaan sovellettavia laskentaperiaatteita, prosesseja, kontrolliympäristöä ja järjestelmiä. Valmistautumista tulevaisuuden haasteisiin voi helpottaa neuvonantaja, jonka voit luottaa olevan muutoksissa askeleen tai pari edellä.

Uusien raportointivaatimusten seuraaminen voi olla työlästä – etenkin, jos oman taloushallinnon tiimin aika jakautuu muihin tarpeisiin, eikä riittävän teknisen, tulevaisuuteen katsovan IFRS-osaamisen ylläpitäminen ole yksittäiselle yritykselle taloudellisesti järkevää. Haastavissa laskentakysymyksissä tehdyillä ratkaisuilla voi kuitenkin olla kauaskantoisia vaikutuksia siihen, miten eri sidosryhmät arvioivat yritystä ja sitä kautta yrityksen taloudelliseen vakauteen.

Tuodaksemme lisävarmuutta talousjohdon laskentapäätöksiin tuotamme IFRS-palveluita käytännönläheisistä lähtökohdista painottaen liiketoiminnan laaja-alaisempaa ymmärrystä ja huomioiden kokonaisvaltaisesti vaikutuksen sekä sidosryhmien näkökulmasta että organisaatioon sisäisesti.

Tunnemme myös US GAAP:in vaatimukset!

 

IFRS-palvelumme koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

IFRS

 
Uusien IFRS-standardien ja standardimuutosten käyttöönotto

Neuvontapalvelumme, jotka vastaavat uusien standardien vaatimuksien aiheuttamiin haasteisiin ja riskeihin ja parantavat yrityksesi raportointivalmiutta. Tuemme sinua uusien tai muuttuneiden IFRS-standardien käyttöönotossa ja laadukkaan, vaatimuksia noudattavan raportoinnin ylläpitämisessä.

Tuotamme arvioita vaikutuksista liiketoimintaan ja tilinpäätöksiin ja päivitämme laskentaperiaatteita ja -manuaaleja. Deloittelta löydät kansainvälisesti koetellun lähestymistavan muutosten käyttöönottoon.


Päivystävä taloushallinnon neuvonantaja

Palvelukokonaisuutemme, joka avaa pääsyn Deloitten asiantuntijoiden IFRS-tekniseen osaamiseen sen koko laajuudessa ja syvyydeltä. Apu monimutkaisten laskentakysymysten ratkaisussa on koko ajan vain yhden puhelinsoiton tai sähköpostiviestin päässä – joustavasti juuri siinä laajuudessa ja aikataulussa kuin kulloinkin tarvitset.

Tukeudu tähän palveluun, kun kohtaat:

  • Liiketoimintatapahtumia, joilla on laskentavaikutuksia.
  • Pohdit strategisia valintoja transaktioissa.
  • Otat käyttöön uusia tai muuttuneita IFRS-standardeja.
  • Taloudellisesta raportoinnista nousseita haastavia kysymyksiä.

IFRS tai US GAAP -konversiot

Neuvontapalvelumme tukevat uuden kirjanpitostandardiston käyttöönoton vaikutusten arvioinnissa. Muodostamme yhdessä taloushallinnon tiimisi kanssa arvion siitä, miten taloushallinnon raportoinnin prosesseja, järjestelmiä ja osaamista tulisi kehittää, kun käyttöön otetaan uusi kirjanpitostandardisto, kuten IFRS tai US GAAP. Meiltä saat siirtymälaskennat ja dokumentaatiot ja tiekartan prosessin läpiviennille – sekä tuen sen toteutukseen.

Palvelumme olennaisimmat osa-alueet ovat:

  • Laskelmat muutoksen vaikutuksesta tilinpäätökseen
  • Metodologiat ja viitekehys siirtymiselle uuden kirjanpitostandardiston noudattamiseen
  • Laskentajärjestelmien ja -prosessien käyttöönotto

IFRS-tekninen varmennus, oikaisut ja tuki vaatimusten noudattamisessa

Haastavien laskentakysymysten ratkaisemisen kertaluonteinen tuki silloin, kun sitä kipeimmin tarvitaan. Tuotamme laskentamemoja laskentaperiaatemuutosten tai -valintojen tueksi, benchmarkkaamme mahdollisia raportoinnin lähestymistapoja vertailuryhmiin toimialalla, Suomessa tai kansainvälisesti ja varmennamme näkemyksiä laskentakäytännöistä. Tavoitteena laadukkaan, vaatimuksia noudattavan raportoinnin ylläpitämisessä.


Asiantuntija taloushallinnon tiimin tueksi

Deloittelta löydät lisävahvistusta taloushallinnon tiimiisi, kun tilanteet muuttuvat ja oman tiimin resurssit eivät riitä heti vastaamaan muuttuneeseen tarpeeseen. Meiltä saat käyttöösi juuri sopivaa asiantuntemusta ja kokemusta lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajanjaksoksi työskentelemään kiinteänä osana omaa tiimiäsi. Deloittelainen tiimissä on aina enemmän kuin yksi henkilö, sillä mukana tulee koko verkoston asiantuntemus.

Hyödyllistä lisätietoa:

IASPlus – Keskeisimmät ulkoisen taloudellisen ja ei-taloudellisen raportoinnin globaalit uutiset yhdessä paikassa. Tilaa englanninkieliset uutiskirjeet haluamistasi aiheista täältä.

iGAAP on DART  DART – IFRS-tietolähteet (myös IFRS-standardit)
kätevästi yhdessä paikassa täältä.

IFRS e-learnings – Deloitten korkealaatuiset, maksuttomat oppimiskokonaisuudet verkossa, jotka perehdyttävät kattavasti IFRS-standardien perusperiaatteisiin ja hieman haastavampiinkin kysymyksiin täältä.

Ota yhteyttä

Elina Peill

Elina Peill

Partner, Accounting & Reporting Advisory

Elina Peill työskentelee ulkoisen taloudellisen raportoinnin neuvontapalveluissa. Hän on työskennellyt IFRS ja US GAAP -raportoinnin parissa 20 vuoden ajan sekä asiantuntijana että tilinpäätösten valv... Lisää

Jukka Koiranen

Jukka Koiranen

Accounting & Reporting Advisory

Jukka Koiranen työskentelee ulkoisen taloudellisen raportoinnin neuvontapalveluissa. Hän keskittyy työssään erityisesti IFRS-raportointiin liittyviin kysymyksiin. Jukalla on monipuolista kokemusta IFR... Lisää

Jukka Vattulainen

Jukka Vattulainen

Partner | Audit & Assurance

Jukka Vattulainen toimii Deloitte Suomen tilintarkastuspalveluissa partnerina. Hän on toiminut tilintarkastajana 15 vuoden ajan sekä toiminut eri asiantuntijarooleissa lukuisissa merkittävissä suomala... Lisää