Rahoitus- ja sijoitustoiminta

Palvelut

Rahoitus- ja sijoitustoimintojen tarkastus

Erilaisten rahoitusinstrumenttien ja -strategioiden käyttäminen on yleistynyt yhä laajemmalle, myös julkiselle sektorille ja pk-yrityksiin. Samalla rahoitusinstrumentit ja niiden sovellukset sekä riskienhallinta ovat saaneet yhä monimutkaisempia ja teknisesti vaativampia muotoja.

IFRS-raportoinnin yleistyminen ja myös kotimaisen tilinpäätöskäytännön kehittyminen on korostanut rahoitusinstrumenteista aiheutuvia riskejä ja niiden hallintaa selkeästi ja avoimesti kuvaavan tilinpäätösinformaation merkitystä niin rahoitusalan yrityksissä kuin muillakin toimialoilla. 

Sekä IFRS-sääntelyyn että rahoituslaitoksia koskevaan vakavaraisuussääntelyyn on vireillä mittavia muutoksia, joiden käyttöönotto vaatii ennakointia tilinpäätösvaikutusten arvioimiseksi sekä erityisesti tietojärjestelmävalmiuksien kartoittamisen kannalta. 

 

Rahoitus- ja sijoitustoiminta

Rahoitus- ja sijoitustoiminnan neuvonta- ja tarkastuspalveluihimme kuuluvat seuraavat osa-alueet:

 • Rahoitusinstrumentteihin ja sijoitustoimintaan liittyvä tilinpäätösinformaation varmentaminen mukaan lukien johdannaisten ja muiden rahoitusinstrumenttien arvostus ja liitetietokysymykset
 • Riskienhallinnan organisoinnin, toteutuksen ja raportoinnin asianmukaisuuden varmistaminen
 • Treasury- ja rahoitusprosessien ja kontrollien toimivuuden läpikäynti
 • Rahoitus- ja sijoitustoimintojen tietojärjestelmien toiminnallisuuden arviointi ja varmennus
 • Rahoitus- ja sijoituspolitiikan noudattamisen varmentaminen
 • Riskikartoitukset sekä riskienhallinnan arviointi
 • Rahoitusinstrumenttien kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelyyn liittyvä koulutus (IFRS, KPL, USGAAP ja kotimainen sekä kansainvälinen verotus)

Tarjoamme erityisosaamista seuraavilla alueilla:

 • Rahoitusinstrumenttien IFRS-tilinpäätöskäsittely
 • Rahoitusinstrumenttien, erityisesti finanssi- ja hyödykejohdannaisten, arvostaminen
 • Rahoitus- ja sijoitustoimintoihin liittyvät prosessit, kontrollit sekä niiden arviointi
 • Rahoitusinstrumenttien verotuksellinen käsittely

Lisätietoa

Daniel Heckmann

Daniel Heckmann

IFRS Specialist, Chartered Accountant

Daniel Heckmann works in the Accounting & Reporting Advisory services, focusing on complex accounting topics in particular around financial instruments, fair values and insurance contracts. He is a Ch... Lisää

Aleksi Martamo

Aleksi Martamo

Partner, KHT

Aleksi Martamo vastaa rahoitussektorin asiakkaiden ja rahoitusinstrumenttien tilintarkastustoiminnosta Suomen Deloittella. Hän on työskennellyt IFRS-laskentakysymysten parissa yli 10 vuoden ajan. Alek... Lisää