Palvelut

Rahoitus- ja sijoitustoimintojen tarkastus

Erilaisten rahoitusinstrumenttien ja -strategioiden käyttäminen on yleistynyt yhä laajemmalle, myös julkiselle sektorille ja pk-yrityksiin. Samalla rahoitusinstrumentit ja niiden sovellukset sekä riskienhallinta ovat saaneet yhä monimutkaisempia ja teknisesti vaativampia muotoja. Viime aikojen voimakkaat markkinaheilahtelut ovat entisestään korostaneet rahoitusriskien hallinnan ja rahoitusinstrumenttiosaamisen merkitystä yrityksissä.

IFRS-raportoinnin yleistyminen ja myös kotimaisen tilinpäätöskäytännön kehittyminen on korostanut rahoitusinstrumenteista aiheutuvia riskejä ja niiden hallintaa selkeästi ja avoimesti kuvaavan tilinpäätösinformaation merkitystä niin rahoitusalan yrityksissä kuin muillakin toimialoilla. Viimeaikaisen finanssikriisin myötä erityiseksi haasteeksi muodostui rahoitusinstrumenttien arvostaminen poikkeuksellisissa markkinatilanteissa luotettavan markkinanoteerauksen puuttuessa.

Sekä IFRS-sääntelyyn että rahoituslaitoksia koskevaan vakavaraisuussääntelyyn on vireillä mittavia muutoksia, joiden käyttöönotto vaatii ennakointia tilinpäätösvaikutusten arvioimiseksi sekä erityisesti tietojärjestelmävalmiuksien kartoittamisen kannalta. 

 

Rahoitus- ja sijoitustoiminnan neuvonta- ja tarkastuspalveluihimme kuuluvat seuraavat osa-alueet:

 • Rahoitusinstrumentteihin ja sijoitustoimintaan liittyvä tilinpäätösinformaation varmentaminen mukaan lukien johdannaisten ja muiden rahoitusinstrumenttien arvostus ja liitetietokysymykset
 • Riskienhallinnan organisoinnin, toteutuksen ja raportoinnin asianmukaisuuden varmistaminen
 • Treasury- ja rahoitusprosessien ja kontrollien toimivuuden läpikäynti
 • Rahoitus- ja sijoitustoimintojen tietojärjestelmien toiminnallisuuden arviointi ja varmennus
 • Rahoitus- ja sijoituspolitiikan noudattamisen varmentaminen
 • Riskikartoitukset sekä riskienhallinnan arviointi
 • Rahoitusinstrumenttien kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelyyn liittyvä koulutus (IFRS, KPL, USGAAP ja kotimainen sekä kansainvälinen verotus)

Tarjoamme erityisosaamista seuraavilla alueilla:

 • Rahoitusinstrumenttien IFRS-tilinpäätöskäsittely
 • Rahoitusinstrumenttien, erityisesti finanssi- ja hyödykejohdannaisten, arvostaminen
 • Rahoitus- ja sijoitustoimintoihin liittyvät prosessit, kontrollit sekä niiden arviointi
 • Rahoitusinstrumenttien verotuksellinen käsittely

Lisätietoa

Aleksi Martamo

Aleksi Martamo

Partner, KHT

Aleksi Martamo vastaa rahoitussektorin asiakkaiden ja rahoitusinstrumenttien tilintarkastustoiminnosta Suomen Deloittella. Hän on työskennellyt IFRS-laskentakysymysten parissa yli 10 vuoden ajan. Alek... Lisää