Palvelut

Tilintarkastus

Tilintarkastus on ydinosaamistamme

Tilintarkastus ja siihen liittyvät neuvontapalvelut ovat Deloitten ydinosaamista. Tarjoamme tilintarkastuspalveluita kansainvälisille pörssiyhtiöille, pk-yrityksille sekä julkiselle sektorille.

Tilintarkastuksen lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön ymmärtäminen. Tilintarkastuksella on merkittävä tehtävä taloudellisen raportoinnin varmentamisessa sekä keskeinen rooli johdon ja omistajien keskustelukumppanina, tuottaen relevanttia lisäarvoa yhtiön sidosryhmille.

 

Tarjoamme muun muassa seuraavia palveluita:

  • Avustaminen kirjanpitoperiaatteiden tulkinnassa ja soveltamisessa
  • Kansainvälisten kirjanpitoperiaatteiden soveltaminen, esim. IAS/IFRS ja US GAAP -standardit
  • Tukeminen kansainvälisten pörssien raportointivaatimuksissa ja avustaminen listautumisiin liittyvissä raportoinneissa
  • Taloudellisten due diligence -tutkimusten tekeminen
  • Rahoitusinstrumenttien kirjanpito ja verotus
  • Yritysten avustaminen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvissä kysymyksissä, kuten raportoinnissa, raporttien todentamisessa sekä ympäristöriskien, -vastuiden ja velvoitteiden selvittämisessä

Ota yhteyttä

Marika Nevalainen

Marika Nevalainen

Managing Partner, KHT

Marika Nevalainen vastaa Deloitte Suomen tilintarkastus- ja neuvontapalveluista. Hänellä on 20 vuoden kokemus kansainvälisten konsernien ja pörssiyhtiöiden neuvonannosta useilla toimialoilla. Marikall... Lisää