Palvelut

Tilintarkastus

Tilintarkastus on ydinosaamistamme

Tilintarkastus ja siihen liittyvät neuvontapalvelut ovat Deloitten ydinosaamista. Tarjoamme tilintarkastuspalveluita kansainvälisille pörssiyhtiöille, pk-yrityksille sekä julkiselle sektorille.

Tilintarkastuksen lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön ymmärtäminen. Tilintarkastuksella on merkittävä tehtävä taloudellisen raportoinnin varmentamisessa sekä keskeinen rooli johdon ja omistajien keskustelukumppanina, tuottaen relevanttia lisäarvoa yhtiön sidosryhmille.

 

Tarjoamme muun muassa seuraavia palveluita:

  • Avustaminen kirjanpitoperiaatteiden tulkinnassa ja soveltamisessa
  • Kansainvälisten kirjanpitoperiaatteiden soveltaminen, esim. IAS/IFRS ja US GAAP -standardit
  • Tukeminen kansainvälisten pörssien raportointivaatimuksissa ja avustaminen listautumisiin liittyvissä raportoinneissa
  • Taloudellisten due diligence -tutkimusten tekeminen
  • Sähköisen kaupankäynnin kysymyksissä avustaminen
  • Tietoturvatarkastukset
  • Rahoitusinstrumenttien kirjanpito ja verotus
  • Yritysten avustaminen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvissä kysymyksissä, kuten raportoinnissa, raporttien todentamisessa sekä ympäristöriskien, -vastuiden ja velvoitteiden selvittämisessä

Ota yhteyttä

Jukka Vattulainen

Jukka Vattulainen

Managing Partner | Audit

Jukka johtaa Deloitten Suomen tilintarkastuspalveluita ja on toiminut tilintarkastajana 15 vuoden ajan sekä toiminut eri asiantuntijarooleissa lukuisissa merkittävissä suomalaisissa yritysjärjestelyis... Lisää