Life at Deloitte

Coachaus – valmentava johtaminen Deloittella

Katso asiantuntijoidemme videot

Coachaus on tärkeä osa valmentavaa ja yksilölähtöistä johtamiskulttuuriamme. Jokaisella asiantuntijallamme on uratasosta riippumatta oma nimetty Coach, joka on kokonaisvaltaisesti asiantuntijan tukena niin lyhyemmän kuin pidemmän aikavälin kehityksessä ja hyvinvoinnissa.

Deloittella miellämme vahvuudet asioina, jotka energisoivat ihmistä, tuottavat merkityksellisyyden ja onnistumisen kokemuksia, ja joiden ääreen ihminen mielellään uppoutuu.

Coachina toimii omalla urallaan kokeneempi henkilö. Asiantuntija saa coachilta arvokasta tukea oman urapolun rakentamisessa ja päivittäisen työn tarjoamien oppien yhdistämisessä pidemmän aikavälin tavoitteisiin. Coachin tehtävänä onkin auttaa asiantuntijaa asettamaan tavoitteita, tunnistamaan omia vahvuuksia, hyödyntämään saamaansa palautetta ja kehittämään omaa osaamista kohti asiantuntijan uratoiveiden täyttymistä.
 

Coaching-kulttuurimme ytimessä oleva yksilölähtöisyys ja valmentava johtaminen näkyvät arjessa esimerkiksi säännöllisissä ja merkityksellisissä coaching-keskusteluissa. Näissä keskusteluissa pysähdytään asiantuntijan kehityksen, hyvinvoinnin, tavoitteiden ja uratoiveiden äärelle. Keskusteluiden aiheet voivat vaihdella pitkän aikavälin tavoitteista osaamisen kehittämisen tarpeiden tunnistamiseen tai menneen jakson oppien reflektointiin.

  • Keskusteluiden keskiössä on aiheesta riippumatta asiantuntijan kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. 
  • Coach auttaa asiantuntijaa tunnistamaan oppimismahdollisuuksia ja näkemään miten eri tilanteet – niin haasteet kuin onnistumisetkin – voivat auttaa viemään omaa kehitystä eteenpäin. 


Asiantuntijamme saavat coachilta tukea omien vahvuuksien löytämiseen
ja hyödyntämiseen arjen työskentelyssä. Deloittella miellämme vahvuudet asioina, jotka energisoivat ihmistä, tuottavat merkityksellisyyden ja onnistumisen kokemuksia, ja joiden pariin henkilö mielellään uppoutuu. Tämä vahvuusajattelu on meillä tärkeä osa kehityksen tukemista. Näemme asiantuntijoidemme kehittyvän nopeammin osa-alueilla, joiden tekemisestä he nauttivat tai joista he saavat onnistumisen kokemuksia. 


Satsaamme myös coachauksen tukemiseen
– coacheillemme on säännöllisesti tarjolla valmennusta tukemaan coachina toimimista. Moni kokee coachauksen palkitsevaksi ja parhaimmillaan sekä asiantuntija että coach hyötyvät coachauksesta ja oppivat toisiltaan. Merkitykselliset keskustelut ja reflektiot kehittymisestä, urasta ja erilaisista toimintatavoista voivat tarjota uusia näkökulmia ja antoisia oppeja molemmille osapuolille.  

Katso asiantuntijoidemme videot coachauksesta

Oliko tieto hyödyllistä?