Sanna Toppari SAP Deloitte

Life at Deloitte

Uratarinani: Sanna Toppari 

Käyttäjäystävällistä ja kokonaisvaltaisesti suunniteltua verkkoasiointia 

Sanna auttaa asiakasyrityksiä parantamaan verkko-ostamisen käyttäjäkokemusta läpi koko asiakaspolun ja nivomaan verkkokaupan digitaalisia prosesseja saumattomasti yhteen. Hän kokee parhaita hetkiä työssään onnistuessaan ratkaisemaan asiakkaan monimutkaisia haasteita ja kääntämään ne toimiviksi kokonaisuuksiksi. Asiakasprojektien kansainvälisyys tuo kiinnostavan lisäulottuvuuden Sannan työhön.

18.5.2021

Pääsen tekemään Deloittella teollisille asiakkaillemme sekä liiketoiminnan kartoitukseen ja suunnitteluun liittyviä neuvonantoprojekteja että verkkokaupan käyttöönottoa tukevia implementointiprojekteja.

Valmistuin 2014 kauppatieteiden maisteriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta pääaineenani tietojohtaminen. KTM-tutkinto täydensi aiemmin suorittamaani BBA-tutkintoa Tampereen ammattikorkeakoulusta, jossa luin pääaineena logistiikkaa.

Ennen Deloittea työskentelin pitkään yrityspuolella, jossa toimin it:ssä ja liiketoiminnassa erilaisissa verkkoasioimisen kehitystehtävissä. Deloittella aloitin reilut 2,5 vuotta sitten – kaipasin vaihtelua työhöni ja halusin haastaa itseäni uudenlaisella työnkuvalla. Minulle oli tärkeää säilyttää työssäni kansainvälinen ulottuvuus, ja se onkin toteutunut nykyisessä roolissani vahvasti. Olen osa Deloitten pohjoismaista SAP Customer Experience -tiimiä ja asiakasprojektini ovat sijoittuneet pääosin ulkomaille, erityisesti Pohjoismaihin ja Iso-Britanniaan. Ennen korona-aikaa työskentelin keskimäärin neljä päivää viikossa Suomen ulkopuolella kansainvälisissä projekteissa.
 

Sujuva ostokokemus verkossa kasvattaa yrityksen liikevaihtoa

Asiakasprojektini liittyvät tyypillisesti teollisten asiakkaiden B2B -verkkokauppaan ja digitaalisiin myyntiprosesseihin. Pyrin löytämään verkkokaupasta kasvumahdollisuuksia asiakkaillemme ja tunnistamaan, miten asiakkaan liiketoiminnassa voidaan hyödyntää digitaalisuutta.

Pohdin työssäni esimerkiksi, miten verkko-ostamisen käyttäjäkokemusta tulisi parantaa läpi asiakaspolun ja sitä kautta kasvattaa siitä saatavaa tuottoa. On myös tärkeää varmistaa, että digitaaliset prosessit toimivat saumattomasti yhteen. Tätä kautta tekemiseni kytkeytyy vahvasti myös ERP-toiminnanohjaushankkeisiin. Lisäksi mietimme projekteissa tyypillisesti, minkälaista dataa ja osaamista asiakasorganisaatiossa tarvitaan ja miltä verkkokaupan kokonaisarkkitehtuurin pitäisi näyttää.

Roolini on it:n ja liiketoiminnan rajamaastossa. Tehtävänäni on suunnitella ja toteuttaa liiketoiminnan tavoitteet täyttävät ja teknisesti toimivat ratkaisut yhdessä asiakkaan ja asiantuntijoidemme kanssa. Vahva ymmärrykseni liiketoiminnasta auttaa minua työssäni, ja samalla pystyn hyödyntämään hyvää teknistä osaamistani esimerkiksi sovelluksiin, integraatioihin ja datavirtoihin liittyen.
 

Parasta on työn monipuolisuus ja asiantuntijana kasvaminen

Jatkuva kehittyminen asiantuntijana on itselleni ykkösjuttu.

Kansainvälisyys tuo projekteihin oman kiinnostavan mausteensa.  Kuluttajien digikäyttäytyminen vaihtelee eri maissa, mutta toisaalta monet asiat ovat verkko-ostamisessa hyvin yleismaailmallisia. Pääsen työskentelemään tiiviisti kansainvälisten huippuosaajien kanssa ja imemään vaikutteita eri kansallisuuksista ja kulttuureista. Olen myös luonut hyvät verkostot, joista on ollut erityisesti nyt korona-aikana suuri hyöty.

Parasta työssäni on sen monipuolisuus: vaihtelevat mielenkiintoiset projektit, osaava asiantuntijaverkosto ja oman ymmärryksen lisääntyminen eri toimialojen ja yritysten liiketoimintamalleista. Asiantuntijuudestaan voi ammentaa Deloittella monella tavalla ja rakentaa erilaisia urapolkumahdollisuuksia. Meillä viihtyvät parhaiten ihmiset, jotka ovat joustavia ja pystyvät mukautumaan työssään nopeisiin muutoksiin. Asiakaspuolen kokemus antaa arvokasta osaamista näihin töihin. Kannustan lämpimästi harkitsemaan konsultin työtä hyvänä uravaihtoehtona. Tämä työ antaa paljon!

 

Sanna Toppari SAP Deloitte

Sanna Toppari

Tiimi: Työskentelen pohjoismaisessa SAP Customer Experience -tiimissä.

Tyypillisen projektin kesto: 3–12 kuukautta

Viimeinen toimiala, jolla olet työskennellyt: Teollisuustoimiala

Miten kehität ammattitaitoasi? Deloitte tarjoaa paljon SAP:iin liittyviä koulutuksia; ala vaatii aktiivista teknologiatrendien seuraamista. Opiskelen lisäksi töiden ohella tulevaisuuden tutkimuksen opintokokonaisuutta.  Saan siitä erilaista haastetta ja uutta näkökulmaa työhöni.

Miten pidät huolta hyvinvoinnistasi: Pelaan aktiivisesti tennistä ja ratsastan. Lisäksi luen paljon kirjallisuutta ja pidän huolta riittävästä unesta.

Mitä et tiennyt Sannasta: Olen ollut yli 10 vuotta mukana Nuorkauppakamarissa – muun muassa hallitus- ja projektityössä – niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla. Nuorkauppakamarista olen saanut arvokkaan verkoston eri alojen osaajista ja upeita kokemuksia vuosien varrella.

Sanna Toppari SAP Deloitte

Sanna Toppari
Specialist Lead, 
SAP Customer Experience,
Deloitte Finland
sanna.toppari@deloitte.fi

Oliko tieto hyödyllistä?