Lehdistötiedotteet

Deloitte: Halvat ajokilometrit suurin syy valita sähköauto

2023 Global Automotive Consumer Study

Kuluttajien kiinnostus sähköautoihin on noussut eri puolilla maailmaa. Vaikka huoli ilmastonmuutoksesta ja päästöjen vähentämisestä on kasvanut, suurin syy valita sähköauto on edullisemmat ajokustannukset. Autokannan sähköistymistä hidastaa autojen korkeat hinnat. Kuluttajat hyväksyvät ajoneuvojen pitkät toimitusajat, mikä tuo uusia mahdollisuuksia myös niiden valmistukseen. Erilaisten kuukausimaksullisten liitettävyyspalveluiden tarjonta on lisääntynyt, mutta kuluttajat suhtautuvat niihin varauksellisesti.

Sähköautojen suosio kasvaa

Vaikka polttomoottoriajoneuvot hallitsevat edelleen uusien autojen ostoaikeita, sähköautojen suosio kasvaa koko ajan. Ilmastonmuutos ja polttomoottoriautojen aiheuttamat päästöt huolestuttavat kuluttajia eri puolilla maailmaa. Alhaisemmat polttoainekustannukset ovat kuitenkin kuluttajille suurin syy valita sähköauto.

Deloitten tuoreen autoteollisuuden trendejä selvittävän 2023 Global Automotive Consumer -tutkimuksen mukaan siirtyminen sähköautoihin tapahtuu kansainvälisesti eri tahdissa, koska yksittäisillä markkinoilla on erilaisia käyttöönottoon liittyviä haasteita. Esimerkiksi Yhdysvalloissa (52 %) ja Japanissa (50 %) sähköauton hankintaa hidastaa eniten inflaation nostamat kustannukset. Kaakkois-Aasiassa (54 %) ja Intiassa (43 %) ajoneuvojen sähköistymistä vaikeuttaa puolestaan useimmiten julkisen latausinfrastruktuurin puute ja Kiinassa (32 %) akkujen turvallisuus.

”Autoala on tällä hetkellä suuressa murroksessa ja sähköautojen huima suosio näkyy myös Suomessa. Traficomin mukaan täyssähköisiä henkilöautoja ensirekisteröitiin täällä viime vuonna 43 % edellisvuotta enemmän”, Deloitten Pohjoismaiden Finance & Performance -konsultoinnin johtaja Sari Berglund sanoo.

Suurin osa sähköajoneuvojen kuljettajista haluaa ladata ajoneuvonsa kotona. Erityisesti Yhdysvalloissa (77 %), Saksassa (75 %), Japanissa (72 %) ja Kiinassa (65 %) suositaan kotilatausta. Julkisten latauspisteiden kysyntä on puolestaan suurinta Etelä-Koreassa (43 %) ja Intiassa (41 %).

Kuluttajat useimmilla markkinoilla ovat valmiita käyttämään 20–60 minuuttia ajoneuvon lataamiseen julkisella latausasemalla niin, että tyhjä varaustaso nousee 80 prosenttiin. Latauspisteeltä toivotaan erityisesti langatonta verkkoa, wc-tiloja ja mahdollisuutta ostaa juomia.

2023 Global Automotive Consumer

Kuluttajat haluavat laatua, pitkät toimitusajat hyväksytään

Eri puolilla maailmaa ykköskriteerinä uuden automerkin valinnassa on tuotteen laatu. Tutkimuksessa mukana olevista maista ainoastaan japanilaiset kuluttajat pitävät ajoneuvon ominaisuuksia (50 %) tärkeimpänä ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä.

Koronapandemian tuomat toimitushaasteet vaivaavat edelleen autoteollisuutta. Kuluttajat vaikuttavat kuitenkin tottuneen ajoneuvojen pitkiin toimitusaikoihin ja 3–12 viikkoa pidetään monissa maissa hyväksyttävänä odotusaikana uudelle autolle.

”Autojen pitkät toimitusajat tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia alan toimijoille. Esimerkiksi erilaiset tilauksesta valmistettavat -mallit yleistyvät todennäköisesti tulevien vuosien aikana. Pääomaa sitoutuu varastoon perinteistä mallia vähemmän ja tällaiset valmistusmallit mahdollistavat myös aiempaa laajemman tuotevalikoiman”, Berglund pohtii.

Vaikka kuluttajakäyttäytyminen eri puolilla maailmaa muuttuu, kuluttajat arvostavat autoa hankkiessa perinteisiä asioita: hyvää sopimusta, läpinäkyvää hinnoittelua ja fyysistä kontaktia hankintatilanteessa.

Autonvalmistajat etsivät jatkuvasti uusia tapoja tehdä liiketoimintaa. Vakuutustuotteiden tuominen autokaupan yhteyteen on tästä hyvä esimerkki. Yhdysvaltalaisista kuluttajista reilu kolmannes on kiinnostunut hankimaan vakuutuksen suoraan autovalmistajalta, Intiassa vastaava osuus on peräti 82 prosenttia.

Kuluttajat luottavat tuttuihin jälleenmyyjiin – liitettävyyspalveluiden keräämä data ja sen jakaminen mietityttävät

Kuluttajat luottavat autokaupoilla eri puolilla maailmaa eniten siihen jälleenmyyjään, jolta he ovat aiemmin ostaneet tai jossa he tavallisesti huoltavat ajoneuvonsa.

Uusissa autoissa on yhä enemmän erilaisia liitettävyyspalveluita, joiden avulla matkapuhelimen eri toiminnot saadaan auton viihdejärjestelmän näytölle. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi musiikin kuuntelu, navigointi tai puhelut.

”Autonvalmistajat pohtivat kovasti erilaisia kuukausiveloituksella hankittavia palveluita, mutta kuluttajat eivät ainakaan toistaiseksi ole kovin innokkaita maksamaan erikseen tällaista tilauspalveluista. Tämä pätee varmasti myös suomalaisten kuluttajien keskuudessa”, Deloitten kuluttajatuotepalveluista vastaava Veera Herse miettii.

Liitettävyyspalveluiden keräämään dataan ja sen jakamiseen suhtaudutaan tutkimukseen mukaan melko epäluuloisesti. Yhdysvaltalaisista vastaajista 15 % luottaa eniten laitevalmistajiin – mutta peräti 30 % vastaajista ei luota kenenkään datan hallinnassa. Kuluttajat ovat kuitenkin valmiita jakamaan henkilökohtaista dataa, mikäli se auttaa heitä ennakoimaan huoltotarvetta (60 %), vastaanottamaan päivityksiä liikennetilanteesta (58 %) tai parantamaan tieturvallisuutta (57 %).

”Viihdepalveluissa erilaiset kuukausiveloitukset ovat jo varsin tuttuja, mutta mielenkiintoista nähdä, yleistyvätkö ne muuallakin. Toisaalta esimerkiksi yksityisleasing eli auton pidempiaikainen vuokraaminen kiinnostaa yhä useampia. Kun kuluttajat ovat tottuneet kuukausimaksullisiin sopimuksiin muissa palveluissa, kynnys hankkia auto ja siihen erilaisia palveluita kuukausimaksulla on varmasti tulevaisuudessa matalampi”, Herse jatkaa.

2023 Global Automotive Consumer

Deloitte on 13 vuoden ajan tutkinut autoteollisuuden kuluttajatrendejä, jotka vaikuttavat maailmanlaajuiseen liikkumisen ekosysteemiin. Tämän vuoden raportissa tarkastellaan erityisesti kuluttajien kiinnostusta sähköautojen käyttöönottoon, ajoneuvojen ostoaikeita, niiden liitettävyyttä ja kuluttajien luottamusta. Raportti perustuu syys- ja lokakuun 2022 välisenä aikana tehtyyn kyselyyn, johon osallistui yli 26 000 kuluttajaa 24 maasta. 

Oliko tieto hyödyllistä?