Artikkeli

Vetytalous osana tulevaisuuden energiajärjestelmää

Ilmastonmuutos ja kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteet ovat jo pitkään ajaneet valtioita, yrityksiä ja kansainvälisiä järjestöjä etsimään puhtaampia tapoja energiantuotantoon. Kehittyvässä vetytaloudessa nähdään suurta potentiaalia osana tulevaisuuden energiajärjestelmää. Deloitten raportti esittelee tämänhetkistä vetymarkkinaa, tulevaisuuden skenaarioita ja riippuvuussuhteita vetyekosysteemin eri osa-alueiden välillä.

6.9.2022

Vihreässä vedyssä – eli vedestä elektrolyysin avulla tuotetussa vedyssä – koko prosessin käyttämä sähkö tehdään uusiutuvalla energialla. Vihreä vety on yksi tapa vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista – sen merkityksen uskotaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosikymmeninä. Esimerkiksi raskaassa liikenteessä vety nähdään sähköistystä parempana vaihtoehtona, mikä johtuu sen pidemmästä kantamasta ja nopeasta tankkauksesta.

Deloitten selvitys "Unfolding the Hydrogen system map – The formula to establish the Hydrogen ecosystem” käy läpi tämänhetkistä vetymarkkinaa, tulevaisuuden skenaarioita ja riippuvuussuhteita vetyekosysteemin eri osa-alueiden välillä.
 

Vetyekosysteemin rakentamisen viisi keskeistä tekijää: 


1. Teknologiset kehitysaskeleet:
Maantieteellisesti paikallisella ja koko vetytalouden elinkaaren kattavalla tuotekehitys-, valmistus- ja palveluekosysteemillä voidaan nopeasti kasvattaa teknologian maturiteettia. Tästä esimerkkinä Tanskassa yleistynyt offshore-tuulivoima.

2. Hallinnon tuki: Pitkäjänteisellä ja systemaattisella tiekartalla – jossa valtio tukee vähän saastuttavia energiamuotoja ja vastaavasti rankaisee saastuttavia – voidaan nopeuttaa huomattavasti puhtaan teknologian yleistymistä ilman vaikutusta kokonaisverokertymään. Näin on tehty Norjassa sähköautojen osalta.

3. Oikeanlaiset investoinnit: Oikein kohdistetuilla, alkuvaiheessa valtioiden tukemilla ja yksityisille tahoille taloudellisesti houkuttelevilla investoinneilla pystytään vauhdittamaan vetyekosysteemin kaltaista suurta muutosta.

4. Vedyn kysyntä: Se ohjaa niin infrastruktuurin rakentamista, vedyn tuotantoa kuin myös teknologian kehittymistä. Ilman kysyntää ei mitään näistä tapahdu, mutta toisaalta ilman niitä ei myöskään synny kysyntää.

5. Vedyn saatavuus: Vihreän vedyn lisäksi vetyä voidaan tuottaa esimerkiksi pilkkomalla maakaasumolekyylejä tai muita hiilivetyjä. Kaikkia keinoja tarvitaan lähitulevaisuudessa, jotta vedyn tuotantomäärät yltävät riittävälle tasolle. Painotus tulee jatkossa kuitenkin olla vihreässä vedyssä, sillä sen käytöstä tulee lopputuotteena pelkkää vettä.

Lataa raportti (PDF) ja lue lisää >>

 

Unfolding the Hydrogen System Map
Oliko tieto hyödyllistä?