perheyritysten haasteet

Näkökulmia

Perheyritysten haasteet

Pienten ja keskisuurten yritysten tulevaisuus 2020

Yritystoiminnan jatkuvuus vaatii perheyrityksiltä tasapainoilua eri perheenjäsenten tavoitteiden, toiveiden ja tarpeiden välillä.

Tarkastelemme tuoreessa raportissamme eri puolilla maailmaa toimivia perheyrityksiä, jotka ovat onnistuneet tasapainottelemaan perheen, omistajuuden ja liiketoiminnan tavoitteiden keskellä.

Raportin artikkelit tarjoavat näkemyksiä eri aiheista, joita ovat muun muassa sukupolvenvaihdos, sosiaalinen vastuu, perheyrityksen pääoman säilyttäminen, innovaatiot ja tulevaisuuden työ.

Menestyksekkäitä perheyrityksiä yhdistää raporttimme mukaan merkityksellisyyden tunne. Liiketoiminnan tulee totta kai olla kannattavaa - monia perheyrityksiä ohjaa kuitenkin tämän lisäksi myös erityinen olemassa olon tarkoitus, joka määrittää yrityksen kaikkea toimintaa. 

Perheyritysten merkitys ja rooli työllisyydelle ja taloudelle yhteiskunnassa ymmärretään hyvin. Monimutkaisessa toimintaympäristössä ja epävarmuuden täyttämässä ilmapiirissa vahva, yhteinen tarkoitus voi auttaa yritystä selviytymään läpi myös haastavien aikojen yli – perheyritysten tulevaisuus näyttää raporttimme mukaan valoisalta.

Oliko tieto hyödyllistä?