Projektityötarina | Noora Ahonen

Life at Deloitte

Yritysjärjestelyasiantuntijana Deloittella 

Rasmus Ruusuvaara: Kokemuksia projektityöstä      

Rasmus on työskennellyt Deloitten yritysjärjestelyissä reilut kaksi vuotta ja päässyt mukaan yli kahteenkymmeneen eri alan yritysjärjestelyyn. Projektit ovat harvoin samanlaisia, joten jokaisessa projektissa oppii aina uutta.

18.2.2020

Millaisia projekteja olet päässyt tekemään Deloittella?

Aloitin Deloittella yritysjärjestelyissä loppuvuodesta 2017, joten Deloitte-uraani on nyt takana reilut kaksi vuotta. Tänä aikana olen ehtinyt olla mukana yli 20 erilaisessa yritysjärjestelyihin liittyvässä transaktiossa, joissa asiakkaamme on ollut joko ostamassa (buy-side financial due diligence) tai myymässä (sell-side/vendor due diligence) kohdeyritystä. Asiakkaitamme ovat yleensä pääomasijoittajat tai teolliset toimijat.

Toimeksiannot ovat harvoin samanlaisia, joten jokaisessa projektissa oppii aina uutta. Transaction services -projektin kesto on tyypillisesti noin 2-5 viikkoa, mutta toisinaan myyntipuolen projektit saattavat kestää jopa yli kuusi kuukautta. Tiimien koko vaihtelee paljon riippuen toimeksiannon sisällöstä, mutta usein tiimissämme on 2-4 asiantuntijaa.


Kerro viimeaikaisesta projektistasi

Deloitte toimii yli 150 maassa, mikä on myös vahvuutemme. Useimmat projekteistamme ovat maiden rajat ylittäviä toimeksiantoja. Teemme muiden Deloitte-maiden kanssa usein läheistä yhteistyötä. Hyvä esimerkki tästä on projekti, jossa olin mukana loppuvuodesta 2019.

Kohdeyritys oli suomalainen yritys ja asiakas ulkomainen pääomasijoittaja. Projektitiimi koostui meidän operatiivisesta tiimistä Helsingissä tuettuna Deloitten kansainvälisillä kollegoilla, jotka tunsivat hyvin asiakkaan ja toimialan. Toimitimme asiakkaalle sekä taloudellisen että verotuksellisen due diligence -analyysin ja autoimme myös kauppakirjaan liittyvissä neuvotteluissa sekä kaupan strukturoinnissa.  Kaiken kaikkiaan tiimissä oli tusinan verran asiantuntijoita.

Roolisi projektissa

Sain projektissa vastuuta ja pääsin heti tekemiseen kiinni. Teimme yhteistyössä kollegani kanssa merkittävän osan analyyseistä ja kirjoitimme ensimmäisen version raportista. Laadimme myös saatujen materiaalien pohjalta Q&A-agendan haastatteluja varten. Myöhemmin prosessin aikana pääsimme haastattelemaan sekä kohdeyrityksen johtoa että myyntipuolen neuvonantajia. Analyysialueitamme projektissa olivat muun muassa:

  • Liikevaihto ja laskutus; mukaan lukien maantieteellinen ja tuotekohtainen liikevaihtojakauma sekä viimeisimmät trendit asiakasvaihtuvuudessa
  • Oikaistu käyttökate
  • Toimialaan liittyvien KPI-mittareiden analysointi
  • Taloudellinen asema; nettovelka ja käyttöpääoma


Mitä opit projektissa?

Minulle kertyi entisestään toimialaosaamista muun muassa markkinoiden toimivuudesta, kilpailijoista ja KPI-mittareista. Kyseisessä projektissa aikaero tuotti myös aikataulutukseen oman mausteensa. Asiakkaan ja muiden neuvonantajien kanssa käydyissä puheluissa oli mukana asiantuntijoita Suomen lisäksi muista Deloitte-maista. Kalenterikutsujen ynnä muun kanssa sai olla tarkkana, jotta kaikki olivat yhteisymmärryksessä aikatauluista.

Asiantuntijan vastuu kasvaa yrityksessämme sitä mukaa, kun kokemusta kertyy. Mielestäni sain tässä projektissa hyvin vastuuta. Jaoin kollegani kanssa työtehtäviä ja pystyin luottamaan, että hän hoitaa omat työtehtävänsä sovitusti. Projektin partneri oli aina tarvittaessa tukena ja sparraajana.


Miten yhdistit työn ja vapaa-ajan projektin aikana?

Projektin aikana aikataulut voivat olla projektista riippuen melko tiukkoja. Tällöin tehdään usein pidempiä päiviä, jotta projekti pysyy aikataulussa ja raportti saadaan valmiiksi ajallaan. Tärkeimmät päivämäärät projektin kannalta ovat kuitenkin yleensä tiedossa hyvissä ajoin. Yritän huomioida oman kalenterini suunnittelussa, että raportointipäivän lähestyessä päivät saattavat venyä. Tiiviin projektin jälkeen on yleensä mahdollisuus hengähtää. Hyvää vastapainoa työlle tuovat 1- ja 3-vuotiaat lapseni, joiden kanssa saan viettää vapaa-aikaani.

Noora Ahonen

Rasmus Ruusuvaara 
Yritysjärjestelypalvelut

rasmus.ruusuvaara@deloitte.fi
+358 (0)20 755 5684

Asiantuntijan vastuu kasvaa Deloittella sitä mukaan, kun kokemusta kertyy. 

 

#projektityö

Projektityötarina | Noora Ahonen

Life at Deloitte

Oliko tieto hyödyllistä?