Forensic teknologia ja data-analyysi

Palvelut

Forensic teknologia ja data-analyysi

Käytämme työmme tukena uusimpia teknologisia ratkaisuja ja edistynyttä analytiikkaa tunnistaaksemme, turvataksemme ja analysoidaksemme kokonaisvaltaisia ja monimutkaisia datamassoja. Autamme näin asiakkaitamme keräämään ja analysoimaan informaatiota, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi sisäisissä selvityksissä ja oikeudenkäynneissä.

Yritykset käyttävät liiketoiminnassaan tyypillisesti useita eri järjestelmiä informaation tallentamiseen ja käsittelyyn. Useiden eri järjestelmien tuottama tiedon suuri määrä ja monimuotoisuus voivat aiheuttaa haasteita erityisesti silloin, kun eri lähteistä koostuvaa dataa tulisi analysoida esimerkiksi osana sisäistä selvitystä. Tällaisten tapausten faktojen selvittäminen on usein aikaa vievää, kallista ja sisältää riskin siitä, että faktoja ei kyetä löytämään suuresta datamäärästä. Voit kääntyä Forensic-tiimimme puoleen, kun haluat käyttää datan käsittelyyn ja analysointiin liittyvää erityisosaamista ja kokemusta.

Forensic-teknologia-palveluihin kuuluvat muun muassa seuraavat kokonaisuudet:

Computer Forensic

Globaalin asiantuntemuksemme tuella kykenemme tunnistamaan ja löytämään relevantit tietolähteet tiettyjen asiakysymysten selvittämiseksi ja mahdollisten jälkien löytämiseksi tietokoneista, palvelimista ja muista tietolähteistä. Tavoitteena on tarkastella dataa ja digitaalista mediaa vastuullisesti, jotta voidaan tunnistaa, säilyttää, palauttaa, analysoida ja esittää oleellisia faktoja esimerkiksi tapahtuneesta väärinkäytöksestä.

E-Discovery-palvelut

Parhaiden käytäntöjen ja uusimman teknologian avulla tarjoamme täysin integroituja ja globaaleja ratkaisuja, jotka kattavat laajan valikoiman palveluita tietojen turvaamisesta, uudelleenluomisesta ja tarkastamisesta. Työskentelemme sekä strukturoimattoman että strukturoidun datan kanssa (mm. ERP-järjestelmät, sähköpostit, pikaviestit ja chat, äänitiedostot, mobiililaitteet, sosiaaliset verkostot ja pilviratkaisut). Hyödynnämme e-Discovery-palveluissamme esimerkiksi maailman johtavaa arviointi- ja analyysialustaa Relativitya ja muita kehittyneitä analytiikka-alustoja. Voimme työskennellä ympäri maailmaa ja jokaisen tapauksen selvittäminen alkaa perusteellisella ja lokaalilla oikeudellisella harkinnalla, joka asettaa myöhemmät reunaehdot selvityksien tekemiselle.

Forensic data-analytiikka

Tuemme asiakkaitamme monimutkaisten tietojoukkojen analysoinnissa, jotka on tallennettu tietokantoihin kirjanpito-, varastointi- ja HR-järjestelmissä tai muun tyyppisissä järjestelmissä, jotka tukevat kunkin organisaation päivittäistä toimintaa ja työtä. IT-järjestelmiä käytettäessä jää erilaisia analysoitavia datajälkiä, mikä mahdollistaa väärinkäytösten, virheiden tai muun ei-toivotun toiminnan jälkikäteisen selvittämisen. Analyysimme perustuvat kokemukseemme monimutkaisen datan analysoinnista ja lukuisten väärinkäytöstutkintojen suorittamisesta. Analyysimme mahdollistaa organisaation erityisten riskien ja mahdollisten väärinkäytösten tunnistamisen sekä niiden nopean ja tehokkaan käsittelyn.

Millaisia haasteita asiakkaillamme on ollut ja miten olemme ne ratkaisseet?

Haaste: Asiakkaamme halusi selvittää syitä projektin epäonnistumiselle. Erityisenä fokuksena olivat projektin kustannukset, jotka olivat kolminkertaiset budjetoituihin verrattuna. Asiakkaan toiveena oli tehdä kokonaisvaltainen selvitys projektista, missä taloudellisen datan analyysi oli yksi keskeisimmistä toimenpiteistä.

Toimenpiteet: Tarkastelimme selvityksessä projektin dataa viiden vuoden ajalta yrityksen budjetointi-, kirjanpito- ja laskutusjärjestelmistä. Forensic data-analytiikan avulla järjestelimme, yhdistelimme ja valmistelimme dataa eri lähteistä analyysiä varten. Tämän jälkeen analysoimme kustannuksia, budjettia ja laskuja useista eri näkökulmista ja selvitimme juurisyitä kustannusten ylityksille. Kehittyneen analytiikan avulla selvitimme myös mahdollisia väärinkäytöksiä esimerkiksi laskujen käsittelyssä.

Ota yhteyttä!

Leea Uusi-Hautamaa

Leea Uusi-Hautamaa

Partner, Head of Forensic

Leea Uusi-Hautamaa johtaa Deloitten Forensic-palveluita. Leea on ammatiltaan lakimies ja varatuomari. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus rikosoikeudellisista asioista, väärinkäytösten ja muun ep... Lisää