Asiantuntijat

Leea Uusi-Hautamaa

Partner, Head of Forensic

Leea Uusi-Hautamaa

Itämerenkatu 25

00180 Helsinki

Finland

Katso kartasta

Leea Uusi-Hautamaa johtaa Deloitten Forensic-palveluita. Leea on ammatiltaan lakimies ja varatuomari. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus rikosoikeudellisista asioista, väärinkäytösten ja muun epäeettisen toiminnan selvittämisestä sekä yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden kehittämisestä yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Briefly in English
Leea is a lawyer and works as Head of Deloitte’s Forensic services. She has extensive experience in working for both listed global corporations and private owned companies as well as public sector in respect of criminal law related matters, corporate internal investigations, compliance and ethics matters.

Leea Uusi-Hautamaa