Ilmastonmuutoksen vaikutukset pankkisektoriin

Artikkeli

Ilmastonmuutoksen vaikutukset pankkisektoriin

Ilmastonmuutos 2050

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa pankkisektoriin, niiden liiketoimintaan tai liiketoimintaympäristöön?

13.01.21

Olemme tiivistäneet ilmastonmuutoksen pankkeja koskettavat päävaikutukset ja näkemyksemme siitä, mitä pankkien tulisi tehdä ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien vähentämiseksi - Lataa opas alta

Olemme maailmanlaajuisesti valitettavan kaukana Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista ja sen edellyttämistä toimenpiteistä. IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) ennusteen mukaan maailman keskilämpötila nousee 3-4 celsiusastetta seuraavan 80 vuoden aikana. Nämä vaikutukset alkavat näkyä rajusti vuoteen 2050 mennessä. Voimme kuitenkin kääntää kehityksen suunnan kohti 1,5 celsiusas teen keskilämpötilan nousua, mikäli sitoudumme vähähiiliseen talouteen ja teemme perusteellisia muutoksia talouselämämme rakenteisiin ja käytöntöihin.  
 

Pankkien tulee miettiä ilmastonmuutoksen monitahoisia vaikutuksia omaan liiketoimintaansa ja liiketoimintaympäristöönsä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista on saatavilla paljon erilaisia asiantuntijoiden ja viranomaistahojen tuottamia materiaaleja kuten katsauksia, määräyksiä tai lainsäädäntöluonnoksia. Näiden materiaalien pulma on usein se, että ne lähestyvät teemaa vain yhdestä näkökulmasta ja lukijalta edellytetään syvällistä perehtyneisyyttä aiheeseen. 

Olemme tiivistäneet tähän katsaukseen ilmastonmuutoksen pankkeja koskettavat päävaikutukset, välttäen asiantuntija teknokratiaa ja regulaatiotekniikka.

Lataamalla oppaan saat:

  • Tiivistelmän ilmastomuutoksen vaikutuksista Euroopassa 2050
  • 3 erilaista näkökulmaa ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin:
    • Pankin oma ilmastoriski
    • EU:n sustainable finance -agenda
    • Asiakkaiden muuttuvat preferenssit
  • Arviomme pankkien nykyisistä kyvykkyyksistä ja ongelmakohdista
  • Vinkkimme siihen, mitä pankkien tulisi tehdä nyt

Lataa Ilmastonmuutoksen vaikutukset pankkisektoriin katsaus:

Oliko tieto hyödyllistä?