Artikkeli

Finanssialan vuosi 2020

Katsaukset pankki-, vakuutus- ja varainhoitosektoreihin sekä finanssialan regulaatioympäristöön

Miltä näyttää finanssialan uusi vuosikymmen? Tutustu katsauksiimme pankki-, vakuutus- ja varainhoitosektoreista sekä finanssialan regulaatioympäristöstä.

Pankkialalla teknologian kehitys, työn muutos, väestörakenteen kehitys, ilmastonmuutos ja mahdollinen japanisaatio voivat vaikuttaa merkittävästi koko toimialaan. Kehityksen myötä pankkitoiminnasta tulee avoimempaa ja läpinäkyvämpää sekä reaaliaikaista, räätälöityä ja asiakkaiden elämään integroitua. Vaikka pankkitoiminta kehittyy ja muuttuu jatkuvasti, pankkien perinteinen rooli rahoituksen välittäjänä säilyy. Tulevaisuudessa menestyminen edellyttää kehityksen lisäksi perustan, kuten teknologisen infrastruktuurin, työvoiman ja riskienhallinnan, vahvistamista.

Lue lisää: 2020 banking and capital markets outlook

Vakuutusalalla yritysten on sopeuduttava kehittyviin markkinoihin ja taloudelliseen epävarmuuteen. Samalla on kehitettävä tuotteita, toimintatapoja ja liiketoimintamalleja vastamaan kuluttajien odotuksiin ja uudenlaisiin riskeihin. Pitkällä tähtäimellä vakuutusyhtiöiden avaimet menestykseen ovat kyky integroida teknologia, työvoima ja liiketoimintainnovaatiot legacy-ympäristöön.

Lue lisää: 2020 insurance outlook

Sijoituspalvelut ja varainhoitoalan dynaamisessa ja monimutkaisessa ympäristössä yritysten on kartoitettava aktiivisesti uusia mahdollisuuksia pysyäkseen kilpailukykyisenä. Yrityskauppojen vauhdin odotetaan kiihtyvän ja datan rooli kasvaa. Laajentaakseen uusiin asiakassegmentteihin alan yritysten on luotava merkityksellisyyttä uusien asiakkaiden silmissä – käyttämällä uusia teknologioita ja vastaamalla muuttuviin sijoittajien odotuksiin, kuten ESG-periaatteisiin.

Lue lisää: 2020 investment management outlook

Sääntelyn osalta suurin regulaatioaalto alkaa rauhoittua, mutta valvonnan ei odoteta vähentyvän. Synkkenevän taloustilanteen vuoksi yritysten taloudellinen ja operationaalinen joustavuus joutuu suurennuslasin alle. Myös teknologiseen kehitykseen sopeutuminen sekä poliittisiin ja sosiaalisiin paineisiin vastaaminen nousee yhä suurempaan rooliin. Erityisen tärkeäksi nousevat mm. kysymykset kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyen.

Lue lisää: Financial Markets Regulatory Outlook 2020

Oliko tieto hyödyllistä?