Artikkeli

Financial Services Industry Outlook 2023

Miltä näyttää finanssisektorin tuleva vuosi?

Finanssiala on viimeisen kahden vuoden aikana osoittanut kykynsä luovia epävarmuuden keskellä auttaen samalla ihmisiä, organisaatioita ja hallituksia nousemaan jaloilleen. Kohdattavana on nyt uudenlaisia geopoliittisten ja taloudellisten haasteiden yhdistelmiä – Ukrainan sota, inflaatio, toimitusketjujen häiriöt ja maailmanlaajuisen taantuman uhka. Lisäksi sääntelyn ja läpinäkyvyyden vaateet tulevat haastamaan finanssisektoria voimakkaasti vuonna 2023.

 

Lue FSI 2023 Outlook globaalit raportit ja kuuntele podcast 

Finanssialalla suurimmat painopistealueet ovat edelleen osaamisen kehittämisessä, teknologia- ja riskienhallintakyvykkyydessä, sääntelyssä ja merkityksellisyyden kommunikoinnissa. Osa organisaatioista valitsee kustannusleikkaukset, kun taas toiset uskovat teknologiainvestointeihin ja parempaan asiakaskokemukseen. Lähitulevaisuudessa tullaan näkemään myös, miten ESG-edelläkävijät nousevat näyttämään vastuullisuuden esimerkkiä koko toimialalle.

 

Pankkisektori – uusien palvelumallien ja digityökalujen aika

Vähittäispankit kohtaavat lähitulevaisuudessa inflaatiota ja hitaampaa kasvua. Samaan aikaan asiakkaat kuitenkin odottavat yhä enemmän pankeiltaan. Erityisesti monikanavainen asiakaskokemus ja käytännön tason neuvonnan tarve korostuvat haastavina aikoina. 

Vaatimuksien tiukentuessa pankkien tulisi nähdä tuotevetoisuutta pidemmälle ja panostaa tietojohdettuun, johdonmukaiseen, monikanavaiseen – ja silti henkilökohtaisesti räätälöityyn asiakaskokemukseen. Pitkässä juoksussa myös asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksiin tähtäävien ESG-sovelluksien kehittäminen nousee vähittäispankkien agendalle.

Yrityspankkiliiketoiminnan lähitulevaisuus heijastelee maailmantilannetta, jossa inflaatio, hintojen korotukset, toimitusketjuhäiriöt ja mahdollinen taantuma merkitsevät stressaavampaa ympäristöä yrityksille. Vaikka korkokate todennäköisesti parantuu keskuspankkien nostaessa korkoja, pankit voivat myös joutua nostamaan talletustuotteiden korkoja säilyttääkseen koronansaintamahdollisuuksia etsivät asiakkaansa.

Kilpailu yritysasiakkuuksista kiihtyy myös tulevana vuonna, ja asiakkaat vaativat yhä useammin räätälöityjä, digi- ja datapohjaisia ratkaisuja. Useammalla pankilla onkin edessään ryhtiliike uusien asiakaspalvelumallien luomisessa ja jalkauttamisessa. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen torjunta tarjoaa pankeille merkittävän mahdollisuuden mobilisoida rahoitusta auttaakseen yritysasiakkaita vihreässä siirtymässä.

 

Vakuutussektori – pitkän aikavälin menestyksessä pohdinnanpaikka

Vakuutustoimijoiden odotetaan tulevana vuonna vastaavan taloudellisiin paineisiin ja maailmantilanteesta heijastuviin epävarmuustekijöihin ennakoivilla toimenpiteillä. Näihin kuuluvat pandemian aloittaman digitaalisen kehityksen kiihdyttäminen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja aiemmin alipalveltujen asiakasryhmien haltuunotto. 

Useat vakuutusyhtiöt uskovat entistä vahvemmin kilpailuedun luomiseen muiden palveluntarjoajien sekä ulkopuolisten toimittajien kanssa rakennettujen kumppanuuksien kautta. 

Kaikkien toimijoiden kohdalla kilpailu osaamisesta kiihtyy entisestään ja perinteisiä työnteon malleja murretaan yrityksenä vastata erilaisten osaajien vaatimuksiin ja tarpeisiin. Työkulttuuriin, työnantajamielikuvaan ja muihin vetovoimatekijöihin panostetaan vahvasti tulevana vuonna.

Vakuutussektorilla teknologiakyvykkyydet ovat yleisesti kehittyneet, mutta arvonluomiseksi painopistettä tulisi siirtää. Vakuutuksenantajien pitää pyrkiä muun muassa hyödyntämään pilviteknologiaa järjestelmäintegraatioiden ja asiakaskeskeisyyden parantamiseksi.

Vakuutusalalle vuosi 2023 on merkitsevä myös vastuullisuuden näkökulmasta, sillä on aika tehdä ESG-teemoista aito kilpailutekijä. Vakuutustoimijoita ei tulla arvioimaan vuotuisissa kestävän kehityksen raporteissa enää ainoastaan esitettyjen suunnitelmien perusteella, vaan tekojen ja mitattavan vaikuttavuuden kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa johtajuuden ja työvoiman monipuolistamista, tuotteiden ja palveluiden kestävyyden parantamista ja hallintorakenteiden vastuullisuuden ja avoimuuden lisäämistä.

Oliko tieto hyödyllistä?