Asiantuntijat

Mikko Leinonen

Partner | Financial services

Mikko Leinonen

Mikko is a Partner and leader of Deloitte’s Banking Consulting practice in Finland. Mikko has +15 of experience in the Nordic banking sector as a leader and business advisor. He is specialised in people, business and technology transformations, including e.g., organisational change, new technology implementations and strategy design. Mikko has deep knowledge of the end-to-end operations of universal banks ranging from the back-end technologies to the front-end customer solutions.

Mikko toimii partnerina johtaen Deloitten pankkialan konsultointipalveluita Suomessa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus Pohjoismaisesta pankkisektorista johtavana asiantuntijana ja yritysneuvojana. Mikko on erikoistunut ihmisten, liiketoiminnan ja teknologian muutoksiin, mukaan lukien organisaatiomuutokset, uuden teknologian toteutukset ja strateginen suunnittelu. Hänellä on syvä, kokonaisvaltainen tuntemus yleispankkien toiminnasta aina taustateknologioista asiakasratkaisuihin asti.

Mikko Leinonen