Artikkeli

Pankit ja vastuullisuus - suoriutuvatko vastuullisesti toimivat pankit paremmin?

Kaupalliset pankit, jotka huomioivat Sustainability Accounting Standard Boardin (SASB) olennaisuusnäkökulmat ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvissä kysymyksissä, menestyvät paremmin kuin ne kilpailijat, jotka eivät niitä huomioi. Tämä havainto ilmenee Deloitten, European Investment Bank:n (EIB), Global Alliance for Banking on Values:n (GABV) ja KKS Advisorsin yhteistyössä toteuttamasta tutkimuksesta.

Yrityksiin kohdistuvat vaatimukset ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan liittyen ovat kasvussa. Vastatakseen näihin vaatimuksiin, useissa yrityksissä on jo otettu käyttöön erilaisia kestävää kehitystä tukevia toimenpiteitä. Käynnissä oleva muutos kohti vastuullisempaa toimintaa vaikuttaa myös syvemmin yritysten toiminnan tarkoitukseen, ja pankkien rooli muutoksessa on keskeinen.

Pankkien halukkuus arvioida sijoituksiaan arvopohjaisesti vaikuttaa muutokseen merkittävästi. Mutta onko ESG-näkökulmien huomioiminen vain yhteiskunnallisten odotusten täyttämistä vai voiko se olla myös taloudellisesti kannattavaa pankeille ja sijoittajille? Entä jos arvopohjainen pankkitoiminta voisikin hyödyttää sekä pankkia että yhteiskuntaa?

Do sustainable banks outperform? Driving value creation through ESG practices on EIB:n, GABV:n, Deloitten ja KKS Advisorsin yhteistyössä toteuttama analyysi maailman sadasta suurimmasta pankista. Raportissa tutkitaan yhteyttä pankkien taloudelliseen tuloksen ja SASB:n mukaisten olennaisuusnäkökulmien välillä. Olennaisiksi ESG-kysymyksiksi luokitellaan sellaiset, joiden odotetaan vaikuttavan yrityksen taloudelliseen tilanteeseen tai suoriutumiseen. Tutkimuksen mukaan kaupalliset pankit, jotka saavuttivat hyvät tulokset olennaisissa ESG-kysymyksissä, menestyvät paremmin kuin pankit, joiden suorituskyky samoissa ESG-kysymyksissä on heikko. 

 

Raportissa esitetyt avaintulokset

  • Strateginen keskittyminen ESG-kysymyksiin voi johtaa parempaan taloudelliseen menestymiseen kaikilla toimialoilla (aiempi tutkimus) ja erityisesti pankkialalla.
  • Pankit, jotka saavuttivat hyvät tulokset olennaisissa ESG-kysymyksissä, suoriutuvat paremmin kuin pankit, joiden tulokset samoissa kysymyksissä ovat heikot.
  • Sijoittaminen, jossa ei ole löydetty olennaisia ESG-kysymyksiä, näyttää olevan yhteydessä hieman heikomman taloudellisen tuloksen kanssa.
  • Olennaiset ESG-kysymykset toimivat siis lupaavina signaaleina ESG suoriutumiseen perustuvissa sijoituspäätöksissä

Top vs bottom 20 scoring material ESG banks’ portfolio financial performances 2007-2017*

Haluatko kuulla lisää? Lataa raportti ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme. 

Oliko tieto hyödyllistä?