Human Capital Trends 2023

Artikkeli

Human Capital Trends 2023

Työn tekemisen säännöt ovat muuttuneet. Rajat, jotka ovat aiemmin määrittäneet kuinka, missä ja miksi työskentelemme, ovat väistymässä. Deloitten globaali Human Capital Trends 2023 -tutkimus selvitti 10 000 liiketoiminta- ja HR-johtajan näkemyksiä henkilöjohtamisesta ja työn tulevaisuudesta. Miten organisaatioiden ja työntekijöiden tulisi luovia uudessa rajattomassa maailmassa?

Tutkimuksen kolme päälöydöstä

Uudet teknologiat, odotukset toimintavoille ja työlle sekä kiihtyvä muutoksen tahti toimintaympäristössä vauhdittavat uusien peruspilareiden rakentamista työn tekemiselle. Human Capital Trends 2023 -tutkimuksen mukaan tulevaisuuden organisaatiot pyrkivät 1) toimimaan kuin tutkijat, 2) kasvattamaan yhteistyötä työntekijöiden ja työnantajien välillä työn tekemisen mallien ja sääntöjen muokkaamiseksi 3) ja keskittymään inhimillisyyteen ja sosiaalisiin vaikutuksiin.

1) Miten organisaatiot voivat toimia kuin tutkijat ja muuttaa liiketoiminnan haasteet kokeilukulttuuriksi, jolloin ne voivat jatkuvasti oppia ja parantaa prosessejaan ja tuloksiaan kokeilemalla rohkeasti uusia toimintatapoja?

Deloitten Human Capital Trends -tutkimuksen mukaan organisaatioiden kannattaa kasvattaa uteliaisuutta ja ”tutkijamaista” lähestymistapaa, jossa keskitytään pelkän tuloksen sijasta uuden tiedon ja parhaiden käytäntöjen etsimiseen. Tutkijamaista toimintaa tukevat osaamislähtöinen organisaatio, teknologian hyödyntäminen tiimien suorituksen parantamiseksi ja oikeanlaisen fyysisen ja virtuaalisen työympäristön suunnittelu ja käyttöönotto.

Osaamislähtöinen organisaatio mahdollistaa innovaatiot ja ketterämmän työskentelyn tulevaisuudessa. Kun työntekijöille ei aseteta ennalta määriteltyjä, joustamattomia työnkuvia, he voivat hyödyntää kyvykkyyksiään, taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan tehokkaammin. Tutkimuksen mukaan organisaatiot, jotka toimivat osaamislähtöisesti pystyvät 107 % todennäköisemmin kohdistamaan osaamista tehokkaasti ja 98 % todennäköisemmin pitämään huippuosaajat organisaatiossa. Lue lisää aiheesta tutkimuksestamme osaamiseen perustuvista organisaatioista.
 

Lue lisää teemasta:

2) Millä tavalla työntekijöiden ja organisaatioiden tulisi työskennellä yhdessä muodostaakseen uusia sääntöjä työsuhteille ja työskentelylle ilman raja-aitoja?

Tulevaisuudessa organisaatioiden ja työntekijöiden välinen yhteistyö työsuhteiden suunnittelussa kasvaa. Tutkimuksen mukaan organisaatiot, jotka osallistavat työntekijöitä   työtä ja organisaatiota koskevien muutoksien suunnitteluun ja toteutukseen, pääsevät todennäköisimmin positiivisiin lopputuloksiin. Näillä organisaatioilla on 1,8 kertaa todennäköisemmin sitoutuneemmat työntekijät, kaksi kertaa innovatiivisempi kulttuuri ja 1,6 kertaa tehokkaampi muutoskyvykkyys. 

Yhteistyön merkitys näkyy kasvutrendeissä työntekijöiden tietojen omistajuudessa ja käytössä, työntekijöiden osallistumisessa työnsä suunnitteluun ja monipuolisissa työntekijäekosysteemeissä. Johtohenkilöistä 84 % (Suomessa 88 %) kokee, että työntekijöiden osallistuminen työn suunnitteluun on tärkeää tai erittäin tärkeää organisaation onnistumisen kannalta.

Lue lisää teemasta:

  • Negotiating worker dataOrganizations and workers vie for control of worker data when they should focus on mutual benefits 
  • Harnessing worker agency: Organizations drive value and strengthen their relationship with workers by embracing rising worker influence 
  • Unlocking the workforce ecosystemRemoving traditional employment distinctions unlocks access to a true workforce ecosystem – and with it, critical skills and worker potential 

3) Miten organisaatiot onnistuvat luomaan yhteisen merkityksen tunteen, jotta uuteen työskentelytapaan saadaan sisällytettyä inhimillisiä tekijöitä?

Organisaatiot keskittyvät kasvavassa määrin liiketoiminnan ja työntekijöiden lisäksi yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista organisaatioista pyrkivät kantamaan kortensa kekoon yhteiskuntaan. Yli 80 % organisaatioista nimeävät merkityksen tunteen, monimuotoisuuden (DEI) ja vastuullisuuden tärkeimmiksi osa-alueiksi, joihin tulisi keskittyä.

Tutkimuksen mukaan monimuotoisuus näkyy tulevaisuudessa vahvemmin mittarina lopputuloksissa. Ihmisten asettamiin riskeihin kiinnitetään myös enemmän huomiota ja organisaatiot pyrkivät edistämään vastuullisuuden ihmiselementtiä kovakoodaamalla vastuullisuus osaksi työvoimastrategiaa ja työtä itseään. Deloitten 2022 tekemän tutkimuksen mukaan 65 % työntekijöistä sanoi, että he valitsevat mieluiten työnantajan, joka keskittyy tuloksen tuottamisen lisäksi myös yhteiskunnallisen arvon tuottamiseen.

Lue lisää teemasta:

Tutkimuksesta:

Deloitten Global Human Capital Trends on henkilöstöjohtamisen ja työn tulevaisuuden laajimpia tutkimuksia maailmassa. Kyselyssä oli mukana 10 000 liiketoiminta- ja HR-johtajaa eri toimialoilta 105 maasta. Trendiraportin dataa on täydennetty kohdennetuilla haastatteluilla maailman johtavien organisaatioiden kanssa.

Oliko tieto hyödyllistä?