Ratkaisuja tytäryhtiöhallinnointiin

Artikkeli

Neuvonantoa yritysten lakiosastoille 

Ratkaisuja tytäryhtiöhallinnoinnin haasteisiin  

Antti Kiuru - laaja-alaista juridisista osaamista

Kansainvälisyys on näkynyt työssäni vahvasti koko juristiurani ajan. Valmistuin Helsingin yliopistosta vuonna 1995, jolloin Suomi oli juuri liittynyt EU:n jäseneksi ja suomalaisten yritysten kansainvälistyminen eteni vauhdikkaasti. Tänä päivänä monet organisaatiot toimivat globaalisti ja merkittävä osa niiden liiketoiminnasta ja organisaatiosta on Suomen ulkopuolella.

Yritysten kansainvälistyminen on luonut tarpeen organisoida ulkomaisten tytäryhtiöiden yhtiöoikeudellisia velvoitteita. Tytäryhtiöiden hallinnointiin joudutaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota, sillä yritysrakenteet ovat monimutkaistuneet ja sääntely lisääntyy. Erityisesti suurien yhtiöiden konsernirakenteet ovat jatkuvassa muutostilassa yrityskauppojen ja niitä seuraavien synergiahyötyjä tavoittelevien uudelleenjärjestelyjen seurauksena. Yhtiöiltä edellytetäänkin hyvää ymmärrystä omasta yhtiörakenteesta.

Olen aikaisemmassa yritysjuristin roolissa toimiessani havainnut, että tytäryhtiöhallinnointiin liittyy haasteita. Hallinnollisten vastuiden, kuten esimerkiksi varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjan laadinta sekä tilinpäätöksen rekisteröinti, hoitaminen tapahtuu usein ilman systemaattista koordinointia ja läpinäkyvyyttä asioiden tilaan. Tytäryhtiöhallinnointi on valtaosassa yrityksiä konsernin lakiosaston vastuulla. Paikallisesti hallinnointi kuuluu usein talousvastaavan työnkuvaan eikä yhteistyö aina suju parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän seurauksena yritykseltä puuttuu kokonaiskuva prosessin olennaisista elementeistä: onko velvoitteet hoidettu asianmukaisesti, onko asioiden tilasta saatavissa ajantasaista tietoa ja mikä on prosessin kustannus.

Deloitten Legal Entity Management -tiimi auttaa asiakkaitamme ratkaisemaan näitä haasteita. Maailmanlaajuinen verkostomme, tehokas palvelukeskusmalli palvelujentuotannon koordinoinnissa, teknologiaratkaisut sekä keskitetty asiakkuuden hoito tarjoavat yritykselle ratkaisuja saada asiat hoidettua systemaattisesti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi. Tehokas projektinhallinta varmistaa, että kaikki oleellinen tehdään ajallaan. Suurin arvo asiakkaalle syntyy siitä, että organisoimme kokonaisuutta ja varmistamme asioiden oikeellisuuden ja ajantasaisuuden tehokkaalla toimintamallilla – kokonaisprosessin haltuunotolla ja läpinäkyvyydellä.

Miksi Deloitte?
Deloittella on pitkä ja monipuolinen kokemus asiakkaiden auttamisessa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Viime vuosina Deloitte on kehittänyt voimakkaasti lakipalveluita ja kansainvälinen verkostomme kattaa tällä hetkellä jopa yli 80 maata ja noin 2500 lakipalveluiden asiantuntijaa. Tuemme kansainvälisiä organisaatioita lakiasioissa ja erilaisten juridista osaamista vaativien prosessien läpiviennissä. Kansainvälinen verkostomme ja legal management consulting -palvelumme mahdollistavat erilaisten velvoitteiden tehokkaan seurannan ja velvoitteita koskevien prosessien kehittämisen. Lakipalveluiden asiantuntijamme työskentelevät erittäin läheisessä yhteistyössä muun muassa vero-, konsultointi- ja yritysjärjestelypalveluihin erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa. Näin pystymme tarjoamaan merkittäviä synergiaetuja asiakkaille perinteisiin asianajo- ja lakiasiaintoimistoihin verrattuna. Räätälöimme asiakastarpeiden mukaan projektit tarjoten yksilöllisiä ratkaisuja. Huomioimme muutosprojekteissa eri maiden lainsäädännön asettamat vaatimukset ja johdamme muutosprojekteja tehokkaasti.


Keskustelen mielelläni lisää, ole rohkeasti yhteydessä!
Antti
 

Antti Kiuru
Legal Management Consulting

Oliko tieto hyödyllistä?