Uutiset

Kilpailukieltosopimukset

Ennen vuotta 2022 solmitut kilpailukieltosopimukset tulevat laajemman korvausvelvollisuuden piiriin vuoden 2023 alusta alkaen

Vuoden 2022 alussa voimaan tulleet kilpailukieltosopimuksia koskevat lakimuutokset velvoittavat työnantajaa noudattamaan irtisanomisaikaa kilpailukieltosopimuksen irtisanomisessa ja maksamaan työntekijälle korvausta kilpailukiellon ajalta – kiellon kestosta riippumatta. Vuoden 2023 alusta lähtien myös ennen vuotta 2022 solmitut kilpailukieltosopimukset tulevat uuden sääntelyn piiriin. Yritysten kannattaa käydä solmimansa kilpailukieltosopimukset läpi viimeistään nyt yllättävien kustannusten välttämiseksi.

Vuoden 2023 alusta alkaen myös ”vanhat” kilpailukieltosopimukset sääntelyn piiriin

Työsopimuslain kilpailukieltosopimuksia koskevan siirtymäajan päättyessä vuoden 2022 lopussa uusi sääntely ulottuu myös ennen lain voimaantuloa, eli ennen 1.1.2022, solmittuihin ”vanhoihin” sopimuksiin, joiden kilpailurajoitusaika päättyy siirtymäajan umpeutumisen jälkeen.

Ennen siirtymäajan päättymistä 31.12.2022 työnantaja voi siis irtisanoa vanhat, eli ennen 1.1.2022 tehdyt, kilpailukieltosopimuksensa ilman irtisanomisaikaa. Mikäli vanhoja kilpailukieltosopimuksia ei irtisanota, on hyvä tiedostaa, että niitä koskee korvausvelvollisuus rajoitusajan kestosta riippumatta. Korvausvelvollisuus koskee kuitenkin vain sitä osaa rajoitusajasta, joka ulottuu siirtymäajan päättymisen jälkeiselle ajalle. Irtisanomismahdollisuus kannattaa joka tapauksessa hyödyntää viimeistään nyt, mikäli kilpailukiellolle ei katsota olevan tarvetta.

Toisaalta vanhat yli kuuden kuukauden pituiset kilpailukieltosopimukset jäävät uuden sääntelyn soveltamisalan ulkopuolelle, jos aiemmin voimassa olleen lainsäädännön mukainen kohtuullinen korvaus on jo maksettu, tai sen maksaminen on aloitettu ennen siirtymäajan päättymistä. Tällöin sopimukseen sovelletaan aiemmin voimassa ollutta lainsäädäntöä, eivätkä uudet korvaussäännökset vaikuta tällaisten korvausten maksamiseen miltään osin.
 

Vanhojen kilpailukieltosopimusten tarkoituksenmukaisuus kannattaa tarkistaa vuoden 2022 aikana

Ellei kyseessä ole ”vanha” sopimus, joka on irtisanottu vuoden 2022 aikana, työnantajan korvausvelvollisuus ulottuu myös alle kuuden kuukauden pituisiin kilpailukieltoihin. Näiden osalta korvauksen tulee olla vähintään 40 prosenttia työntekijän tavanomaisesta palkasta rajoitusajalta. Kiellon kestäessä yli kuusi kuukautta korvauksen tulee olla puolestaan vähintään 60 prosenttia, ellei edellä mainitun mukaisesti vanhan sopimuksen osalta ole korvausta maksettu tai aloitettu maksamaan. Korvaus maksetaan lähtökohtaisesti rajoitusajan aikana työsuhteen aikaisen palkanmaksukäytännön mukaisesti.

Vanhojen sopimusten osalta on vielä siirtymäaikaa jäljellä, mikä antaa mahdollisuuden irtisanomiselle ilman irtisanomisaikaa. Muutoin työnantajalla on mahdollisuus irtisanoa kilpailukieltosopimus työsuhteen aikana irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisaika on vähintään kolmasosa rajoituksen kestosta, mutta joka tapauksessa vähintään kaksi kuukautta. Toisaalta puheena oleva irtisanomisoikeus menetetään sen jälkeen, kun työntekijä on itse päättänyt työsopimuksensa.

Koska vanhat kilpailukieltosopimukset tulevat uuden sääntelyn piiriin vuodenvaihteessa, niiden tarkoituksenmukaisuus kannattaa tarkistaa vielä tämän vuoden puolella, kun niistä voi irtautua nopeasti. Muutoinkin on syytä tarkastella kilpailukieltosopimusten tarpeellisuutta, oli sitten kyseessä vanha tai uudempi sopimus.

Näin yrityksillä olisi jatkossa voimassa vain liiketoiminnan kannalta tarpeellisiksi katsottavia kilpailukieltosopimuksia ja yllättäviltä kustannuksilta voitaisiin välttyä. 

Krista Hautakoski
krista.hautakoski@deloitte.fi

Deloitten lakipalvelut | Työoikeudelliset palvelut

Viimeistään nyt on hyvä hetki käydä läpi yrityksen voimassa olevat ”vanhat” kilpailukieltosopimukset yllättävien kustannuksien välttämiseksi. Deloitten työoikeustiimi keskustelee mielellään lisää kanssasi kilpailukieltolainsäädännön vaikutuksista yrityksenne liiketoimintaan.

Tarjoamme asiakkaillemme lakineuvontaa monien eri aihealueiden ympäriltä. Autamme asiakkaitamme erityisesti organisaatiot toisiinsa yhdistävissä yritysjärjestelyissä (post merger integration), yritysten uudelleenjärjestelyissä (restructuring), yrityskaupoissa (M&A) ja kaupan kohteen työoikeudellisessa tarkastelussa (employment law due diligence) sekä työ- ja johtajasopimusten laatimisessa. Neuvomme asiakkaitamme myös päivittäisissä työoikeudellisissa asioissa.
 

Oliko tieto hyödyllistä?