AI in health care video

Näkökulmia

Video: Tekoäly (AI) terveydenhuollossa

Tekoäly (AI) terveydenhuollossa mahdollistaa asiantuntijoiden nopeamman päätöksenteon ja antaa enemmän aikaa kohdata asiakas.

Tutki sisältöä

Tekoälyn ja robotiikan uskotaan mullistavan yhteiskuntaa ja tuovan valtavasti uusia mahdollisuuksia eri toimialoille. Myös terveydenhuoltoalalla tekoäly mahdollistaa kokonaan uusia ratkaisuja terveyden hoitamiseen. Tulevaisuudessa erityisesti suurten tietomäärien käsittely tulee tehokkaammaksi ja samanaikaisesti terveydenhuollon henkilökunnan aikaa vapautuu entistä paremmin asiakaskohtaamisiin.

Oliko tieto hyödyllistä?