Deloitte neuvonantajana hissiliiketoiminnan carve-outissa

Case Studies

Deloitte neuvonantajana kiertotalousyhtiön yritysjärjestelyssä

Case Finncont

5.11.2021

Deloitte toimi Sponsor Capitalin neuvonantajana yrityskaupassa, jossa pääomasijoittaja osti enemmistöosuuden kiertotalousyhtiö Finncontista. Järjestelyn tavoitteena on tukea Finncontin kasvua yhtiön nykyisillä
kotimarkkinoilla ja auttaa laajentumista kansainvälisesti. Suomalaisyhtiö kehittää ympäristöä säästäviä tuotteita ja ratkaisuja jätteiden käsittelyyn sekä
kemikaalien ja elintarvikkeiden turvalliseen kuljetukseen ja varastointiin.

Tiimimme tarjosi asiakkaalle talous- ja veroneuvontaa yrityskaupan suunnittelussa ja toteutuksessa.

”Oli hienoa olla mukana yrityskaupassa, jossa suomalaista kiertotalousosaamista vahvistetaan. Finncontilla on erittäin hyvät tulevaisuudennäkymät ja Sponsor Capitalin mukaantulo auttaa kehittämään liiketoimintaa entisestään", kommentoi Deloitten Suomen Private Equity -liiketoimintaa vetävä Niko Annola.

Sponsor Capitalin hallinnoimasta rahastosta tulee Finncontin uusi enemmistöomistaja. Finncontin johtoryhmän jäsenet jatkavat yhtiön merkittävinä omistajina ja lisäksi yhtiön nykyiset pääomistajat vähemmistöomistajina. Yrityskaupan toteuttaminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Deloitte onnittelee kaupan osapuolia.

Oliko tieto hyödyllistä?