Diakonissalaitoksen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Laura Niemen kanssa kuvaan asettuivat Deloittelta projektin vetovastuu

Case Studies

Aito vastuullisuus lähtee strategiasta ja mittareista – Diakonissalaitos vei vastuullisuusohjelmansa Deloitten kanssa uudelle tasolle 

Case Diakonissalaitos

Perusajatus vastuunkannosta heikommassa asemassa olevista on ollut Diakonissalaitoksen DNA:ssa koko sen olemassaolon ajan – lähes 160 vuotta. Tänäkin päivänä vastuullisuus on vahvasti säätiön strategian ytimessä ja sen toteuttaminen koko henkilöstön ja hallituksen yhteinen tahtotila. Deloitten vastuullisuusasiantuntijat tukenaan Diakonissalaitos uudisti vastuullisuusohjelmansa ja päivitti sen mittarit vastaamaan sote-alaan kohdistuvia uusia vaatimuksia.  

Yhteiselle kehittämispolulle lähdettiin alkusyksystä 2022. Diakonissalaitos oli jo edeltävänä keväänä päivittänyt arvonsa osana strategiatyötä. Nyt yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin vastuullisuusohjelman mittareiden kirkastaminen, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin säätiön olennaisten vastuullisuusaiheiden seurantaa ja vastaisivat sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien tiedontarpeisiin. 

Vastuullisuus ei ole ainoastaan sana strategiassa. Olennaisempaa on tuoda vastuullisuuden kehityskohdat näkyväksi ja sen jälkeen luoda mittarit ja asettaa niiden avulla lähtötaso ja selkeä päämäärä. Mitattavuus auttaa lisäämään ymmärrystä ja jalkauttamaan vastuullisuutta koko organisaatioon ja arjen tekemiseen”, Diakonissalaitoksen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Laura Niemi kuvaa. 

Diakonissalaitoksen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Laura Niemen kanssa kuvaan asettuivat Deloittelta projektin vetovastuussa toiminut Suvi Kuusi sekä vastuullisuusliiketoiminnan vetäjä Anne-Maria Flanagan. Taustalla yksi aikansa yhteiskunnallisesti merkittävimmistä ja rohkeimmista vaikuttajista, Diakonissalaitoksen perustaja Aurora Karamzin. 
 

Kumppanilta vaaditaan kokonaisymmärrystä 

Diakonissalaitoksen yhteiskunnallisessa säätiökonsernissa on sekä yleishyödyllistä toimintaa että sote-alan liiketoimintaa. Tavoitteena olikin kehittää toimintaa siten, että vastuullisuus pystyttäisiin mittareiden kautta todentamaan mahdollisimman konkreettisesti ja läpinäkyvästi.  

Vastuullisuusasioihin vahvasti sitoutunut Diakonissalaitoksen hallitus saa Niemeltä kiitosta aktiivisuudestaan kehityksen vauhdittajana. Myös yhteistyökumppanin valintaan vaikutti säätiön erityispiirteiden ymmärrys ja vastuullisuuden kokonaisnäkemys. 

Yleishyödyllisenä toimijana meidän on esimerkiksi tärkeää miettiä, miten mitataan luottamusta ja sosiaalista vastuullisuutta. Deloitte vakuutti meidät kumppanina, joka pystyisi ottamaan vahvaa roolia näiden teemojen pohdinnassa”, Niemi toteaa.  
 
Yhteistyömme Diakonissalaitoksen kanssa oli erinomainen tilaisuus auttaa säätiötä määrittelemään keskeisiä vastuullisuusasioita sekä yleishyödyllisessä toiminnassa että liiketoiminnassa. Pyrimme tuomaan esiin Diakonissalaitoksen arvopohjan ja tähtäsimme vastuullisuusasioiden käytännönläheiseen mittaamiseen”, Deloittella kestävän liiketoiminnan ja ihmisoikeuskysymyksien vastaavana asiantuntijana toimiva Suvi Kuusi sanoo. 

Läpi syksyn 2022 kestäneestä yhteistyöstä muodostui koko organisaation kattava oppimisprosessi, johon osallistui laajasti Diakonissalaitoksen henkilöstöä. Deloitten vastuullisuusasiantuntijoiden vetämissä työpajoissa jaettiin monipuolisesti tietoa ja näkemystä säätiön toimintaan vaikuttavista ympäristöllisistä, sosiaalisista, hyvän hallintotavan ja taloudellisen vastuun asioista. Samalla kasvatettiin Diakonissalaitoksen asiantuntijoiden omaa sääntely- ja ESG-osaamista nykyhetkeä ja tulevaisuutta varten. 

Miltä vastuullisuuden tulevaisuus näyttää Diakonissalaitoksella? 

Projektin lopputuloksena saatiin viiden eri osa-alueen kohdalta päivitetty vastuullisuusohjelma mittareineen. Niemi kertoo arvostavansa erityisesti sitä, että vastuullisuusmittarit ovat selkeästi kommunikoitavissa ja vietävissä käytännön toimintaan. Vastuullisuusriskit ovat nyt osa normaalia riskien hallintaa.  

Keväällä 2023 Diakonissalaitos käynnistää johdon vastuullisuuskoulutusohjelman ja tämän jälkeen on tarkoitus ottaa koko organisaatio haltuun. Niemellä on katse jo vahvasti tulevaisuudessa – ennakoinnissa ja vastuullisuusviestinnässä ja työnantajamielikuvan rakentamisessa. 

Yhteiskunnallisesti merkittävänä sote-toimijana meillä ei ole varaa olla ottamatta vastuullisuutta vakavasti. Meidän tehtävämme on tässä hetkessä tehdä konkreettisia tekoja ja kertoa niistä myös ulospäin. Deloitten kanssa tehdyn projektin myötä olemme varautuneet ennakkoon myös vastuullisuuden tulevaisuuden vaateisiin ja esimerkiksi sääntelyyn. Aito vastuullisuus on tärkeä osa työnantajakokemustamme”, Laura Niemi päättää.

Tahto palvella ja kohdata ihminen aidosti kirittää Diakonissalaitosta kehittymään vastuullisuuden edelläkävijäksi toimialallaan. Yhteistyömme jatkuu sparrailun merkeissä muun muassa säätiökonsernin hiilijalanjäljen pienentämisessä” Suvi Kuusi kertoo. 

Oliko tieto hyödyllistä?