digitalisaatio valtion hallinnossa

Case Studies

Digitalisaation eteneminen jatkuu valtion hallinnossa

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet tuottaa palveluja valtionhallinnon virastoille, laitoksille ja rahastoille sekä tuhansille yksittäisille palkansaajille. Uudistuminen – yksi Palkeiden strategisista periaatteista – on avainasemassa työn murroksen ja digitalisaation keskellä. Palkeet pyrkii aktiivisesti kehittämään valtion talous- ja henkilöstöhallintoa ja edistämään automatisaatiota. Prosessien kehittämisen ohella tämä tarkoittaa myös edistyneen analytiikan, robotiikan, koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntämistä ja näiden teknologioiden potentiaalin ja käyttötapausten kartoittamista.

Case Palkeet

Tavoitteena asiakaskokemuksen parantaminen sekä asiakaskunnan ja palvelujen laajentaminen

Viimeisen parin vuoden ajan Deloitte on ollut mukana kehittämässä Palkeiden omille asiakkaille tarjottavia analytiikkapalveluita. Osana tätä kokonaisuutta on lähdetty yhdessä toteuttamaan myös tekoälyteknologioita hyödyntäviä kokeiluja. Niiden taustalla on ollut pyrkimys selvittää, miten voidaan tuoda tietoa ja dataa käyttäjien tarpeisiin uudenlaisin, innovatiivisin keinoin sekä miten kohdeyleisö suhtautuu uusiin toimintamalleihin ja käyttöliittymiin. Digicontroller on kokeilu, jonka puitteissa on päästy testaamaan mm. puheentunnistusta ja -tuottoa sekä luonnollisen kielen käsittelyä - kaikki suomen kielellä.

Miten tietovarantoja ja tekoälyä voidaan hyödyntää entistä paremmin?

Digicontrollerin ensimmäisessä demoversiossa kokeiltiin puheentunnistuksen yhdistämistä datavisualisaatioihin. Käytännössä tämä tarkoitti, että katsellessaan visualisoitua talousdataa, käyttäjä pystyi pelkällä puheellaan muokkaamaan näkymiä, tuomaan esille uusia raportteja ja suodattamaan haluamaansa tietoa. Deloitte toteutti demon kesän 2018 aikana, ja syksyllä Palkeet esitteli sitä laajemmin. Vastaanotto oli positiivinen ja Palkeet sai konseptille jatkorahoituksen Valtiovarainministeriön Robotisaatiohaussa.

Digicontrollerin seuraavassa versiossa on laajennettu puheesta chattiin. Tarkoituksena on ollut luoda 'digicontroller chatbot', joka pystyy avustamaan esimiehen työssä. Botti osaa mm. reagoida muutoksiin organisaation datassa ja lähettää ilmoituksia valituissa kanavissa. Jos esimerkiksi henkilöstön sairauspoissaoloissa on tapahtunut yhtäkkistä, merkittävää kasvua, botti voi lähettää esimiehen kännykkään ilmoituksen aiheesta. Tällöin esimies voi reagoida tilanteeseen, ennen kuin sen perimmäiset syyt ja vaikutukset pääsevät kasaantumaan organisaatiossa. Botin keskustelulogiikka perustuu aikeen ja kokonaisuuksien tunnistukseen, joten sen kanssa voi keskustella vapaamuotoisesti. Botti pyrkii ymmärtämään, mistä aiheesta käyttäjä haluaisi saada tietoa, ja tarjoilee visuaalisia raportteja.

Tiedolla johtaminen mahdollistaa paremman päätöksenteon

Kehitystyön aikana on haastateltu Palkeiden asiakasorganisaatioiden esimiehiä, jotta saadaan tuntumaa, mitkä ovat loppukäyttäjien aidot tietotarpeet ja millainen on avustavan chatbotin vastaanotto. Innostuneiden ensireaktioiden ohella botti on herättänyt myös yleisempää keskustelua tekoälyn mahdollisuuksista ja raportoinnin kehittämisestä.

Tulevaisuuden visioissa tällainen chatbot integroituu organisaation järjestelmiin ja helpottaa tiedon löytämistä. Botti tuo käyttäjälle räätälöityä ja reaaliaikaista dataa sekä toimii proaktiivisena, ennakoivana viestintuojana. Kehittynyt botti myös auttaa datan tulkinnassa: mihin olisi syytä kiinnittää huomiota, mihin ollaan menossa tai mitä toimenpiteitä datan ja historiatiedon perusteella voidaan suositella.

tekoälyn hyödyntäminen

Heikki Asikainen, kehityspäällikkö, Palkeet
Jouni Alin, analytiikkajohtaja, Deloitte Oy

Kuuntele tuore podcast-jaksomme: Tekoälyaika on täällä

Oliko tieto hyödyllistä?