Henkilöstöstrategia kompassina yhä vaikuttavampaan henkilöstöjohtamiseen

Case Studies

Henkilöstöstrategia kompassina yhä vaikuttavampaan henkilöstöjohtamiseen

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet on keskeisessä roolissa koko valtionhallinnon henkilöstökokemuksen kehittämisessä. Palkeet on määritellyt vuonna 2020 uudistetussa strategiassaan, että se haluaa olla moderni palvelukeskustoimija ja toimia esimerkkinä ja edelläkävijänä valtion henkilöstöjohtamisessa. Palkeet laati syksyllä 2020 henkilöstöstrategian, joka täydentää uutta strategiaa. Tämä henkilöstöstrategia sitoo yhteen Palkeiden strategian, työn tulevaisuuden muutokset ja henkilöstön näkökulmat.

Case Palkeet

Yhteinen prosessi on osa tuotosta

Palkeiden henkilöstöjohtaja Henrietta Aarnikoivu toimi henkilöstöstrategiatyön omistajana ja prosessin ohjaajana yhdessä toimitusjohtaja Tuija Kuivalaisen kanssa. Työtä tehtiin yhdessä henkilöstön ja koko johdon kanssa. ”Yhteinen ymmärrys tulevaisuuden tarpeista, linjauksista ja tärkeimmistä kehityskohteista luo erinomaisen pohjan jatkokehitykselle, jota olemmekin jo aloittaneetkin”, toteaa Aarnikoivu.

”Palkeiden henkilöstön merkitys on keskeinen Palkeiden uudistumisen ja asiakaskokemuksen jatkuvassa kehittämisessä. On tärkeää, että me kaikki tunnistamme oman roolimme tässä”, Kuivalainen täydentää.

Deloitte tuki Palkeiden uuden strategian ja henkilöstöstrategian laatimista.

”Strategiatyössä tärkeintä ja haastavinta on auttaa asiakkaita tekemään valintoja ja linjauksia. Emme toimi vain fasilitaattoreina, vaan pyrimme aina tukemaan ja kirkastamaan myös sisällöllisiä valintoja. Tässä meillä apuna on eri taustoista koostuva tiimi, kattavat varannot parhaita käytäntöjä sekä aito kiinnostus ja perehtyminen asiakkaan toiminnan ja toimialan ymmärtämiseen”, toimeksiannoista Deloittella vastannut johtaja Minna Tormilainen kertoo.

Henkilöstö tekee strategian eläväksi

Palkeissa korostetaan henkilöstöstrategian elämistä todeksi yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. ”Henkilöstöstrategian laadinta oli tärkeä prosessi. Sen lisäksi tulee huolehtia siitä, että henkilöstöstrategia näkyy arjen tekemisessä. Tämän toteutumiseksi työskentelemme parhaillaan”, toteaa Aarnikoivu.

Työn aikana todettiin, että Palkeissa on paljon vahvuuksia ja osaamista, jonka päälle on hyvä rakentaa uusia käytäntöjä. Keskeisiä fokusalueita ovat muun muassa nykyistä kattavampi ja strategisempi henkilöstösuunnittelu sekä asiantuntijakulttuurin vahvistaminen.

”Asiantunteva, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö on keskeinen voimavaramme, joka mahdollistaa toimintamme kehittymisen ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisen. Me henkilöstöhallinnon asiantuntijaorganisaationa kehitämme ja luomme henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, joita voi jakaa esimerkkinä sekä valtiolla että palvelukeskustoimijoille toimialasta riippumatta”, Aarnikoivu summeeraa kehitystyön tavoitteita.

---

Strategiatyössä tärkeintä ja haastavinta on auttaa asiakkaita tekemään valintoja ja linjauksia. Emme toimi vain fasilitaattoreina, vaan pyrimme aina tukemaan ja kirkastamaan myös sisällöllisiä valintoja.

Minna Tormilainen, Deloitte

Tuija Kuivalainen

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja
Palkeet

Henrietta Aarnikoivu

Henrietta Aarnikoivu
henkilöstöjohtaja
Palkeet

Minna Tormilainen
Deloitte

Oliko tieto hyödyllistä?