Kaupungeilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksessa

Artikkeli

Miten sopeutua ilmastonmuutokseen?

Ilmastonkestävän kaupungin rakentaminen

Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen. Building Climate-Resilient Cities -raportissa selvitetään, miten eri kaupungeissa on edistetty ilmastotoimia ympäri maailmaa.

Ilmastonmuutos tulee olemaan tärkeä teema kaupunkien asialistoilla monien seuraavien vuosien ajan.

Tutkimuksemme perusteella kaupunkien kannattaa tarkastella ilmastotekoja viiden erilaisen linssin läpi, joita ovat hallinto, innovaatiot, riskien vähentäminen, operationaalinen vastuullisuus ja ilmastoimien oikeudenmukaisuus. Tämä lähestymistapa laajentaa perinteistä ajattelua, jossa tavoitteena on lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja samanaikaisesti sopeutua niihin.

 

  • Hallinto – tekninen ja operationaalinen tuki ilmastohaasteissa kuten sääntelyssä ja rahoituksessa.
  • Innovaatiot - Innivaatioiden edistäminen tutkimus- ja kehitystyössä, joka tukee ilmastonmuutoksen torjumista.
  • Riskien vähentäminen - riskien tunnistus, priorisointi ja sopeutus muun muassa infrastruktuurissa, operaatioissa ja palveluissa edistämään kestävää kehitystä.
  • Operationaalinen vastuullisuus - päästöjen monitorointi ja vähentäminen sekä resurssitehokkuuden kehitys infrastruktuurissa, operaatioissa ja palveluissa.
  • Ilmastotoimien oikeudenmukaisuus – kokonaisvaltainen arviointi vastuullisuuden eri näkökulmista päätöksenteossa.

Lataa raporttimme ja lue lisää ilmastonkestävän kaupungin rakentamisesta. Tulemme myös mielellään keskustelemaan näistä aiheista lisää.

Oliko tieto hyödyllistä?