julkishallinnon trendit 2023

Artikkeli

Yhdeksän julkishallinnon tulevaisuutta muokkaavaa trendiä 2023

Julkishallinto purkaa hallinnon siiloja löytääkseen parhaat ratkaisut

Muutos on käynnissä kaikilla julkishallinnon tasoilla. Tämä näkyy sekä ajattelussa että käytännössä — siilot julkishallinnon sisällä ja valtion virastojen kuten valtion ja yksityisenkin sektorin välillä murentuvat.

Vuoden 2023 Government Trends -raportti korostaa muutosta, jolla on laaja vaikutus yhteiskunnan eri toimintoihin. Julkishallinto haluaa poistaa turhat siilot, vahvistaa verkostoja ja parantaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Turhat rajat halutaan kaataa erityisesti dataan, rahoitukseen ja työvoimaan liittyvässä palvelukentässä ja sen sijaan yhdistää resursseja ja osaamista toimijoiden kesken. Julkishallinnon viranomaiset, yritysjohtajat ja kolmannen sektorin toimijat kehittävät erilaisia ekosysteemejä ja verkostoja, joissa jakaa ja hyödyntää tietoa kaikille osapuolille.

Muutosta ohjaavat seuraavat kuusi tekijää:

Kehittynyt teknologia. Julkishallinto hyödyntää yhä enemmän pilvipalveluita, data-analytiikkaa ja tekoälyä rakentaakseen parempia yhteyksiä ihmisten, järjestelmien ja eri toimijoiden välille.

Fyysisten ja digitaalisten ulottuvuuksien lähentyminen. Erilaiset teknologiat kuten asioiden internet ja digitaaliset kaksoset mahdollistavat fyysisen ja digitaalisen todellisuuden lähentymisen. Tällöin julkishallinto voi kaikilla tasoilla tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, ennakoida ongelmia ja saada luotettavaa näkemystä tulevaisuudesta.

Ekosysteemien nousu. Useimmat yksittäiset organisaatiot näkevät itsensä yhä enemmän osana laajempaa yhteisöä. Miksi työskennellä vain omien tavoitteiden eteen, kun yhteistyöllä voi saavuttaa kaikkia hyödyttäviä tuloksia?

Julkisen ja yksityisen välisen rajan hämärtyminen. Vaikka voiton tuottaminen on edelleen yritysten tavoitteena, ne huomioivat yhä paremmin myös sosiaali- ja ympäristövastuuasiat. Myös toiminnan merkitys ja organisaatioiden olemassaolon tarkoitus ohjaa aiempaa useammin ​​liiketoimintaa ja auttaa löytämään ratkaisuja myös julkiselle sektorille.

Verkostojen voima. Hierarkkiset ja keskitetyt valtarakenteet saavat väistyä ja vaikuttaminen ja valta siirtyvät erilaisille verkostoille.

Verkostojen luottamus. Luottamus julkishallintoon on historiallisen matala. Kansalaiset odottavat yhä useammin myös yrityksiltä ja kolmannelta sektorilta toimia erilaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lataa raporttimme ja lue lisää julkishallinnon kehitystrendeistä ja tulevaisuuden näkymistä. Keskustelemme mielellämme näistä aiheista lisää.

Oliko tieto hyödyllistä?